Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Speciallärare till Ljungsbro skola F-6Sista ansökningsdatum: 2016-11-15
Referensnummer: 120147

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Conny Oskarsson, 013-206737

Ansök här!

Är du intresserad av att driva utvecklingsfrågor och har en drivkraft att arbeta för att nå höga resultat? Vill du arbeta med att öka inkluderingen i klassrummen och har en fallenhet för att handleda dina kollegor? Då vill vi att du söker vår lediga tjänst som speciallärare.

Om arbetsplatsen

Ljungsbro skola är en F-9-skola med cirka 550 elever. På skolan finns IVAS, fritidshem, fritidsgård samt förberedelseklass. Skolan ligger en dryg mil utanför Linköpings centrum med goda bussförbindelser i ett naturskönt område med tillgång till skog och Göta Kanal. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tydligt fokuserar på skolutveckling utifrån maximalt lärande för alla, likvärdighet, lust och engagemang.

På skolan finner du cirka 80 medarbetare inklusive stödfunktioner såsom skolsköterska, kurator, psykolog, logoped, specialpedagogisk koordinator, administrativa assistenter och vaktmästare. Vi har fem förstelärare varav två med särskilt uppdrag. Våra medarbetare arbetar aktivt för att utveckla undervisningen och skolan på ett sätt som gagnar eleverna. 

Arbetsbeskrivning

Som speciallärare är du ett stöd i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du samarbetar med lärare, speciallärare och koordinator i arbetet med att identifiera elevers behov och följer upp de kartläggningar som genomförs i de olika klasserna. Du stödjer lärarna i arbetet med extra anpassningar och upprättande av åtgärdsprogram.

Tillsammans med lärarna planerar, genomför och utvärderar du undervisningen så den gynnar alla elever. Vi ser att undervisningen inkluderas i klassrummet i så stor utsträckning som möjligt. Tjänsten innebär arbete i årskurs 3-6.

I dina arbetsuppgifter ingår även att vara handledare och samtalspartner till dina kollegor för att utveckla undervisningen och verksamheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • har en lärarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande
  • har goda pedagogiska kunskaper, är väl förtrogen med styrdokumenten och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
  • har ett starkt intresse och erfarenhet av att föra det specialpedagogiska arbetet framåt gällande kartläggning, analys och utformning av undervisningen utifrån resultatet
  • har god förmåga att se elevers olika behov och deras individuella förutsättningar
  • drivs av en vilja att arbeta målinriktat och se möjligheterna till förbättringar
  • är lösningsfokuserad och visar god förmåga att skapa relationer med elever, kollegor och föräldrar
  • snabbt kan hantera förändrade krav och förutsättningar på ett positivt sätt
  • är analytisk, utvecklingsinriktad och har förmåga att arbeta med flera olika arbetsuppgifter parallellt 

Vi värdesätter att du visar egen drivkraft och tar egna initiativ för att utveckla verksamhetens mål och lärmiljöer. Att hitta nya vägar tillsammans med dina kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning ser du som en självklarhet.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 november 2016