Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Speciallärare till Nya RydsskolanSista ansökningsdatum: 2016-12-16
Referensnummer: 115775

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Inger Sandin, 013-20 78 88

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Nya Rydsskolan ligger i stadsdelen Ryd i Linköping. Skolan är en mångkulturell skola med ca 300 elever från förskoleklass till årskurs 6.

På Nya Rydsskolan arbetar vi för maximalt lärande, lust och engagemang. Lärmiljö och lärande står i fokus på Nya Rydsskolan.

Skolans vision är tydlig för personal, föräldrar och elever. Vi vill ge eleverna en framtidstro. Elevernas språkutveckling är ett prioriterat arbetsområde. Vi arbetar med kunskap och bedömning. Ökad måluppfyllelse genom kontinuerlig feedback och utveckling av undervisningen. Vi har strukturerad rastomsorg. Föräldraengagemang är en viktig del för att eleverna ska lyckas i framtiden. Vi arbetar aktivt med föräldrasamverkan i olika former.

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi för tillsvidareanställning en speciallärare/specialpedagog med grundutbildning till lärare med tillträde 2017-01-09 eller enligt överenskommelse. Tjänsten innebär också att vara Nya Rydsskolan koordinator för specialpedagogiskt stöd samt att ingå i skolans elevhälsoteam.

Vi söker dig som har intresse av och kunskap om specialpedagogiska förhållningssätt i kombination med kunskaper om läs- och skrivutveckling och/eller matematik. Du arbetar med eleverna i perioder och är väl insatt i extra anpassningar och särskilt stöd. Du genomför pedagogiska utredningar och upprättar åtgärdsprogram för de elever som är i behov av särskilt stöd och du tar gärna initiativ till t ex olika lässatsningar eller andra förebyggande insatser. Arbetet som speciallärare/specialpedagog innebär också att självständigt eller tillsammans med arbetslaget planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i elevgruppen enligt skolans läroplan och de lokala styrdokumenten. Du utrycker dig väl i tal och skrift och har en god samarbetsförmåga.

Kvalifikationer

Grundutbildning som lärare  med påbyggnadsutbildning till speciallärare/specialpedagog eller annan relevant examen. Du har förmågan att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få dem att växa. Kunskaper om läs- och skrivutveckling är särskilt viktigt eftersom det lägger grunden för elevernas kunskaper i alla ämnen. Har du kunskaper om kompensatoriska verktyg och IKT är det extra meriterande.

Välkommen med din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 december 2016