Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Specialpedagog till Anders Ljungstedts GymnasiumSista ansökningsdatum: 2017-08-06
Referensnummer: 159068

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Åsa Wennergren, Rektor, 013-20 75 74

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Anders Ljungstedts gymnasium (ALG) är en stor gymnasieskola med nära 1 400 gymnasieelever, 250 vuxenstuderande och 250 anställda. Vi erbjuder utbildningar inom ett stort antal nationella program inom gymnasieskolan, gymnasiesärskola, samtliga introduktionsprogram, samt vuxenutbildning. Anders Ljungstedts gymnasium är även startskola för språkintroduktionen, SI.

Anders Ljungstedts gymnasium ser entreprenörskapet som en viktig del i undervisningen och vi samarbetar med näringsliv och arbetsmarknad på olika sätt.

Arbetsuppgifter

Vi söker en specialpedagog, som vill arbeta nära rektorer och elevhälsoteam. Du ansvarar för arbetsuppgifter som rektor delegerar och har helhetsbilden för skolan vad gäller insatser för elever i behov av stöd. Du genomför utredningar som sedan ligger till grund för rektors beslut. Du handleder och stöttar pedagoger i elevärenden samt är behjälplig i upprättande av åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar samt övriga ärenden av administrativ karaktär.

Tjänsten är en semestertjänst.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog med kunskap om gymnasieskolans uppdrag och styrdokument. Du ser specialpedagogiska insatser ur ett relationellt perspektiv, där specialpedagogiken samspelar med övrig pedagogisk verksamhet. Du har ett positivt förhållningssätt och en god samarbetsförmåga. Du är flexibel och lösningsfokuserad i möten med kollegor, elever och föräldrar. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Bifoga din lärarlegitimation till din ansökan. Är du nyexaminerad lärare eller snart klar och inte har fått ditt examensbevis eller lärarlegitimation ännu, bifoga ett studieintyg med uppgifter på inriktning, avslutade kurser och poäng (ej Ladok).

Urval kommer att ske löpande.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 augusti 2017