Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Specialpedagog till Änggårds förskolor i LambohovSista ansökningsdatum: 2017-01-31
Referensnummer: 130569

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Maria Bülow - förskolechef, 013-263181

Ansök här!

Vi behöver utöka det specialpedagogiska stödet i våra verksamheter. Därför söker vi nu ytterligare en specialpedagog med placering på Änggårds förskolor.

Om arbetsplatsen

Änggårds förskolor ligger i Lambohov och består av 5 förskolor med sammanlagt ca 300 barn och 65 pedagoger. Vi är två förskolechefer som arbetar tillsammans med pedagoger, förste förskollärare, pedagogista och specialpedagog.

I vårt förskoleområde arbetar vi med ett projekterande arbetssätt. Utifrån ett valt tema skapas projekt där barnen blir del av ett utmanande och lustfyllt lärande. Vi lägger stor vikt vid de pedagogiska miljöerna, såväl inomhus som utomhus. Vi  förändrar och anpassar miljön utifrån barnens behov och intressen. På en  avdelning finns även särskild kompetens att möta och stödja barn med grav språkstörning.

Arbetsbeskrivning

Som specialpedagog i vårt område tar du tillsammans med förskolechefen ett övergripande ansvar för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Du stödjer pedagogerna i sitt arbete med barnen och strävar efter ett inkluderande perspektiv.

I tjänsten kommer du även att;

  • handleda pedagoger enskilt och i grupp
  • medverka vid samtal med vårdnadshavare
  • genomföra kartläggningar
  • medverka vid upprättande och uppföljning av handlingsplaner på både grupp- och individnivå
  • samverka med andra professioner
  • vara delaktig vid planering och genomförande av kompetensutveckling för pedagoger

Kvalifikationer

Vi söker dig som är specialpedagog med god kunskap om förskolans uppdrag och styrdokument. Du ser specialpedagogiska insatser ur ett relationellt perspektiv, där specialpedagogiken samspelar med övrig pedagogisk verksamhet. Du har ett positivt förhållningssätt, en god samarbetsförmåga, är flexibel och lösnings-fokuserad i möten med kollegor, barn och föräldrar.

Välkommen med din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 31 januari 2017