Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Specialpedagog till Bestorp, Brokind och StureforsSista ansökningsdatum: 2017-01-15
Referensnummer: 127147

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Agneta Johansson, 013-26 27 39

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolorna i Bestorp/Brokind samt Sturefors är belägna utanför Linköping i härliga miljö med närhet till skog och sjö. Här har förskolorna har goda förutsättningar att skapa härliga lärtillfällen tillsammans med barnen i området kring förskolorna. Vi har en utvecklad modell för systematiskt kvalitetsarbete där barnhälsoarbetet utgör en viktig del.

Som specialpedagog arbetar du med och ansvarar för samordning av barnhälsoarbetet tillsammans med förskolechefen i området. Det finns här möjlighet att skapa en god och fungerande struktur för detta tillsammans med förskolechefen. Du har ett nära samarbete med förskolechefen.

Du arbetar för förskolorna i Bestorp/Brokind 75% och förskolorna i Sturefors 25%.

 Arbetsbeskrivning

 • Arbeta med pedagogisk kartläggning av enskilda barn och barngrupper i behov av särskilt stöd.
 • Upprättande och uppföljning av handlingsplaner på både grupp- och individnivå.
 • Handleda arbetslag och pedagoger kring arbetssätt och metoder.
 • Hålla kontakt med övriga stödfunktioner.
 • Tillhandahålla material, utbildningar, tips och idéer.
 • Delaktighet vid föräldrakontakter.
 • Arbeta förebyggande med att utveckla verksamheten så att utveckling och lärande främjas utifrån barns olika förutsättningar.
 • Arbeta tillsammans med förskolechefen.
 • Delaktig i utvecklingsfrågor tillsammans med förskolechefen.
 • Delaktig i arbetet med kompetensutveckling.
 • Delaktig i utvecklingsgrupp för området.
 • Samordning av arbetet med överlämning av barn i behov av särskilt stöd till skola och fritidshem.
 • Kontakt med skolan i planering och genomförande av övergångar från förskola till förskoleklass.

Kvalifikationer

Vi vill att du är legitimerad förskollärare med specialpedagogisk examen.

Som specialpedagog i Förskolor Brokind/Bestorp vill vi att du visar:

 • tydligt barn- och verksamhetsfokus
 • engagemang och glädje
 • lyhördhet
 • samarbetsförmåga
 • empati
 • organistionsförmåga

Välkommen med din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 16 januari 2017