Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Specialpedagog till konsultativt stödSista ansökningsdatum: 2017-06-19
Referensnummer: 155076

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Maria Esbjörnsson Lakatos, Enhetschef, 013-29 48 38

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Konsultativt stöd är ett tvärprofessionellt team bestående av arbetsterapeuter, logopeder, lärare, psykologer och specialpedagoger som arbetar med främst handledning och utbildning till alla kommunala och fristående förskolor, skolor och grundsärskolor i Linköpings Kommun. Konsultativt stöd ska fungera som komplement till de barn- och elevhälsoteam som finns i verksamheten, och arbetar på uppdrag av förskolechef eller rektor. Syftet med våra insatser är att barn och ungdomar i Linköpings kommun ska må bra i sin verksamhet och att våra elever ska nå en ökad måluppfyllelse.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en specialpedagog till konsultativt stöd som ska arbeta mot barn/elever i förskola, grundskola och grundsärskola. Uppdraget innebär att arbeta med konsultation/handledning, utbildningsinsatser, föreläsningar och workshops för rektorer/förskolechefer och personal och verka för att alla barn och ungdomar i får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar i syfte att nå målen för verksamheterna. Vanliga frågor rör neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar, generella inlärningssvårigheter, språk och kommunikation, psykisk ohälsa, särbegåvning och traumamedveten omsorg.

Utifrån din kunskap och erfarenhet ger du förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg för att ge elever möjlighet till ökad måluppfyllelse. Du arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå, både tillsammans med kollegor från Konsultativt stöd och enskilt. I tjänsten ingår även internt utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en specialpedagogexamen. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete med barn/elever med behov av särskilt stöd och av att arbeta med konsultativa metoder.

Din kompetens ska omfatta:

  • pedagogiska kunskaper inom barns och ungdomars lärande utifrån de beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga och språkvetenskapliga forskningsfälten
  • du har erfarenhet av att ha arbetat med specialpedagogik och är uppdaterad på framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse.

Som person är du trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och professionella. Du förväntas själv kunna planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetet kräver även samarbete med andra inom det konsultativa stödet. Du tycker om att arbeta problemlösande samt har ett professionellt förhållningssätt till barn- och elever i behov av särskilt stöd. Du väljer alltid att se möjligheter istället för hinder. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 12 juni 2017