Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Studentmedarbetare inom Hållbarhet och miljökommunikationSista ansökningsdatum: 2017-05-29
Referensnummer: 151774

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Marie Hägglund, 013-26 31 13

Ansök här!

Inom Linköpings kommun finns många av Sveriges allra viktigaste jobb. Det handlar om spännande och utmanande uppdrag med syfte att skapa goda förutsättningar för alla som lever, arbetar, studerar och driver företag här. Det handlar om mod, mångfald och medmänsklighet – och om viljan att ligga i framkant och göra skillnad. Här tror vi att du har mycket att bidra med.

Vi söker dig som ska eller har påbörjat det sista utbildningsåret vid Linköpings universitet. Som studentmedarbetare erbjuds du en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt få värdefull arbetslivserfarenhet. Du är viktig för oss då du bidrar med kunskap och nya rön inom ditt kompetensområde.

Om arbetsplatsen

Samhällsbyggnadsfrågorna återfinns i Linköpings kommun på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har en central roll för stadens hållbara tillväxt och utveckling och består av plankontoret och stadsmiljökontoret, miljökontor, bygglovskontor, kommunlantmäteri samt kontoret för verksamhetsstöd och uppföljning. Är du intresserad av en utvecklingsinriktad arbetsplats, där fokus är att ge professionellt stöd och service till våra medarbetare, politiker samt medborgare?

Arbetsbeskrivning

Vallastaden är en ny stadsdel med ca 1000 nya bostäder – en tät, grön och blandad stadsdel vimlande av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar inom bland annat energieffektivt byggande Uppdraget omfattar en studie angående de boendes livsstil ur ett hållbarhetsperspektiv, med särskilt fokus på den ekologiska dimensionen.

Frågor att belysa:

* Av vilken anledning har man valt att bo i Vallastaden?

* I vilken utsträckning spelar områdets profilområden roll för val av flytt till Vallastaden?

*
Ett profilområde för Vallastaden är hållbar utveckling. Bidrar det till att miljö- och klimatmedvetande och engagemang ökar hos de boende? Såsom exempelvis vad gäller res- och konsumtionsvanor, energibesparande åtgärder, avfallshantering etc.

Uppdraget ska genomföras genom intervjuer med boende i området och redovisas i form av en rapport innehållande metod, omvärldsredovisning, resultat och analys. Rapporten ska utgöra underlag för beteendepåverkande insatser i kommande utveckling av nya stadsdelar.

Uppdraget kan kombineras med en masteruppsats under våren 2018. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med handledare från Linköpings universitet.

Kvalifikationer

Vi vill att du läser Master in Science for sustainable development vid Linköpings universitet och ska börja ditt sista år i höst.

Vi vill att du har följande kompetenser;

* Bra på kommunikation i tal och skrift
* God förmåga att strukturera, planera och genomföra ett projekt.
*
God förmåga att skapa förtroende gentemot mot nya kontakter
*
God förmåga att genomföra omvärldsbevakning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 29 maj 2017