Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Studie- och yrkesvägledare åk 7-9 till BerzeliusskolanSista ansökningsdatum: 2017-05-14
Referensnummer: 148421

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Jonas Gårdstam, 013-20 71 18
Åse Mellerskog, 013-20 74 11

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Berzeliusskolan är en attraktiv och nyrenoverad centralt belägen skola. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förutom ordinarie klasser inom grundskolan finns spetsutbildning i matematik/no, idrottsprofil och no-inriktning. Totalt finns ca 1600 studerande varav 670 inom grundskolan och 240 anställda på skolan.

Arbetsbeskrivning

Arbetet som studie- och yrkesvägledare inom grundskolan innefattar förebyggande elevvårdsarbete samt konsultativt arbete på individ, grupp och organisatorisk nivå. Som studie- och yrkesvägledare ingår du i skolornas elevhälsoteam vars främsta uppgift är att delta i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö för skolans elever. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med att vägleda elever i deras val till gymnasiet. Du arbetar även med prao och övriga gängse arbetsuppgifter för en studie- och yrkesvägledare. I rollen som studie- och yrkesvägledare kommer du att samarbeta med elever och deras föräldrar samt övrig personal i skolan. Du har också kontakter utanför skolan till exempel när det gäller praktikplatser.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten är utbildad studie- och yrkesvägledare, gärna med erfarenhet från liknande arbete. Som person är du trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och professionella.

  • Du har förmåga att se och ta tillvara olikheter och förstår hur bakgrund och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
  • Du har god samarbetsförmåga och lyssnar och kommunicerar med andra på ett konstruktivt sätt.
  • Du har förmåga att skapa och upprätthålla sociala relationer och du väljer att se möjligheter istället för hinder.
  • I ditt arbete ser du det som självklart att planera och organisera på ett effektivt sätt.
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 14 maj 2017