Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Studie- och yrkesvägledare med särskilt utvecklingsuppdrag för nyanländaSista ansökningsdatum: 2016-09-18
Referensnummer: 103591

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Tor Andersson, Avdelningschef, 013-20 64 46
Lena Tuffin, Arbetslivskoordinator, 013-26 30 75

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Tjänsten är gemensam för grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen. Tjänstens huvudsakliga placering är på Mottagningsenheten Adjunkten, Brunnsgatan 10, i fräscha nybyggda lokaler, i vilka nyanlända elever som kommer till Linköpings kommun tas emot för bland annat kartläggning av elevernas styrkor och förmågor. Eleverna får även ämnes- och samhällsintroduktion. Kontakter sker med vårdnadshavare som får en grund i det svenska skolsystemet. Tjänsten kommer dock att innebära mycket kontakter med andra verksamheter.

Arbetsbeskrivning

Vägledare med särskilt utvecklingsuppdrag för stärkt vägledning till nyanlända och ökad samverkan mellan alla skolformer med ett tydligt fokus på den nyanländes väg genom utbildningssystemet. Det särskilda utvecklingsuppdraget innebär också att stötta studie- och yrkesvägledare ute på skolorna i vägledningsuppdraget till nyanlända.

En väl fungerande studie- och yrkesvägledning är en förutsättning för nyanländas etablering i samhället. Studie- och yrkesvägledningen ska utgå från elevens individuella förutsättningar, intressen och behov. Vägledningen för nyanlända behöver utvecklas och stärkas för att möta nyanländas behov av kunskap om och förståelse för svenskt utbildningssystem och arbetsmarknad.

Tillsammans med studie- och yrkesvägledare, mottagningsenheterna för nyanlända, rektorer, utbildningskontoret med flera, ska du arbeta med metodutveckling och bidra till ökad kunskap inom området.

Uppdraget innefattar information till bland annat boenden, gode män och andra intressenter. I arbetet ingår att självständigt, eller tillsammans med andra vägledare, hålla gruppinformationer till elever, personal och föräldrar. I tjänsten ingår även ordinarie arbetsuppgifter för Studie- och yrkesvägledare.

Kvalifikationer

  • Du har en examen i studie - och yrkesvägledning. Vi ser gärna att du har tidigare yrkeserfarenhet från vägledning och metodutveckling samt erfarenheter från grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.
  • Du har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift och ser gärna att du har kunskaper i fler språk.
  • Du har god samarbetsförmåga och kan självständigt driva utveckling utifrån ett systemperspektiv.
  • Du kan engagera och motivera andra i förändringsarbetet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i tjänsten.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 september 2016