Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Studie- och yrkesvägledare till arbetsmarknad och vuxenutbildningSista ansökningsdatum: 2016-08-07
Referensnummer: 108428

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Karin Lindgren, Enhetschef, 013-262677
Nina Arwskog, Tf verksamhetschef from 160901, 013-294602

Ansök här!

Om arbetsplatsen
Jobb- och kunskapstorget är Linköpings kommuns samlade organisation för arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning och antagning till vuxenutbildning i Linköping.

Jobb- och kunskapstorgets uppdrag är att utveckla, samordna och effektivisera vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatserna och därigenom öka andelen personer i egenförsörjning genom arbete eller studier. Verksamheten har höga krav på måluppfyllelse, omvärldsorientering samt flexibla och lösningsfokuserade åtgärder utifrån individens förutsättningar.

Viktiga samarbetspartners i genomförandet av uppdraget är arbetsförmedlingen, socialkontoret, försäkringskassan, utförarna av vuxenutbildning, kommunens egna verksamheter, de kommunala bolagen, andra kommuner, den idéburna sektorn och det lokala näringslivet.

Enheten har cirka 50 medarbetare anställda. Verksamheten leds av Jobb- och kunskapstorgets enhetschef, verksamhetschef och rektor.

Arbetsbeskrivning
Arbetet innebär att arbeta med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, på individ och gruppnivå. Du är ansvarig du för vägledning och information om valalternativ inom utbildning. Du har till uppgift att motivera till ansvar och utveckling och att bidra till nya lösningar och stärkandet av individens självkänsla. I uppdraget ingår också att följa upp de insatser som genomförs. Dessa är förberedande för praktik, arbete och studier. 

På enheten arbetar vi tillsammans med uppsökande verksamhet för att nå enhetens målgrupper.

Du kommer också att få möjlighet att delta i olika arbetsgrupper på enheten. Du kommer att samarbeta med andra studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadskonsulenter, antagningshandläggare, andra kollegor och samarbetspartners både internt i kommunen och externt för att utveckla verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning avsedd för studie- och yrkesvägledning.

Har du erfarenhet från vuxenutbildning eller av att arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ser vi det som meriterande.

Vi önskar att du har ett intresse för att vidareutveckla arbetsmetoder tillsammans med kollegor och ledning. Vi söker dig som vill möta människor med olika behov och förutsättningar. I rollen som studie- och yrkesvägledare på Jobb- och kunskapstorget kommer du att utveckla en bred kompetens för att kunna ge alla våra besökare möjlighet till en andra chans.

Vi vill att du har förmåga att skapa och bibehålla nätverk av kontakter. Det är av stor vikt att du skapar och bibehåller en professionell relation till dem du möter i din yrkesutövning. Uppdraget ställer stora krav på din förmåga att arbeta självständigt i individuell vägledning men du ska även ha lätt för att samarbeta med andra. Vi söker dig som är flexibel och ser situationer ur ett helhetsperspektiv. Du behöver vara uthållig, ta ansvar för ditt uppdrag och driva processer vidare.

Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och tycker om att föra fram budskap inför både små och stora grupper. Uppdraget förutsätter en hög grad av mångfaldsmedvetenhet.

Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 augusti 2016