Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Studie- och yrkesvägledare till Jobb- och kunskapstorget, ArbetsmarknadSista ansökningsdatum: 2017-06-29
Referensnummer: 155083

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Karin Sköld, enhetschef, 013-26 25 76

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Jobb- och kunskapstorget är en enhet inom Utbildningsförvaltningen. Uppdraget för Jobb- och kunskapstorget är att stärka och underlätta kommuninvånarnas möjlighet att genom utbildning och/eller arbetsmarknadsinsatser skapa, utveckla och bibehålla sin förmåga att bidra på arbetsmarknaden. Jobb- och kunskapstorget erbjuder motiverande aktiviteter som syftar till medborgarens utveckling mot egenförsörjning genom arbete eller studier. Verksamheten har höga krav på måluppfyllelse, omvärldsorientering samt flexibla och lösningsfokuserade åtgärder utifrån individens förutsättningar.

Viktiga samarbetspartners i genomförandet av uppdraget är arbetsförmedlingen, socialkontoret, försäkringskassan, utförarna av vuxenutbildning, kommunens egna verksamheter, de kommunala bolagen, andra kommuner, den idéburna sektorn och näringslivet.

Enheten har cirka 50 medarbetare anställda. Verksamheten leds av Jobb- och kunskapstorgets enhetschef, biträdande enhetschef, rektor och biträdande rektor för upphandlad vuxenutbildning.

Arbetsbeskrivning

Alla medarbetare på Jobb- och kunskapstorget har ett spännande utvecklings- och förändringsarbete framför sig då enheten har fått ett nytt uppdrag och ny organisation. Nu söker enheten två studie- och yrkesvägledare för uppdrag i två olika team.

Det ena uppdraget innebär vägledning av individer utanför arbetsmarknaden som är aktuella för handledd utbildning, praktik och anställningar med anställningsstöd på arbetsplatser i kommunkoncernen. Insatserna ska förbättra rekryteringsmöjligheterna för kommunens verksamheter och skapa intresse för framtida arbete i kommunkoncernen.

Det andra uppdraget är ett samlokaliseringsprojekt med Arbetsförmedlingen. Målgruppen för projektet är ungdomar under 25 år i behov av ett sammanhållet stöd från flera myndigheter. Studie- och yrkesvägledaren träffar ungdomarna i syfte att både vägleda mot eventuella studier och att gå igenom skolresultat. Arbetet i projektet bygger på teamarbete mellan medarbetare med olika kompetenser.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en utbildning avsedd för studie- och yrkesvägledning eller har erfarenhet från vägledning mot studier.

Tidigare erfarenhet av arbete med vägledning mot vuxna är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av arbete med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Erfarenhet av arbete i team och projekt är viktigt för båda uppdragen. 

Vi önskar att du har ett intresse för att vidareutveckla arbetsmetoder tillsammans med kollegor och ledning. Uppdraget ställer krav på att kunna samarbeta för att nå gemensamma mål men du behöver också ha förmågan att arbeta självständigt t.ex. med vägledande samtal. I samtalen är det av betydelse att du skapar och bibehåller en professionell relation till dem du möter. Vi söker dig som är flexibel och ser situationer ur ett helhetsperspektiv. Du behöver vara uthållig, ta ansvar för ditt uppdrag och driva processer vidare. Uppdraget förutsätter en hög grad av mångfaldsmedvetenhet. 

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 29 juni 2017