Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Talpedagog/Logoped till Södra skolområdetSista ansökningsdatum: 2017-04-17
Referensnummer: 140729

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Christina Bradley-Ireman, 013-207899

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Hagbyskolan, Harvestadskolan, Fredriksbergsskolan och Vidingsjöskolan som tillhör Södra skolområdet söker en talpedagog/logoped under ordinarie logopeds föräldraledighet.

Hos oss finns kompetent, erfaren och engagerad personal som arbetar tillsammans för att ge eleverna i åk F-6 förutsättningar att utveckla sina förmågor och färdigheter. Vi vill att eleven ska vara i fokus och genom att använda olika metoder och varierade arbetssätt försöker vi anpassa undervisningen till varje individs behov och därmed skapa en stabil grund för ett livslångt lärande.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta på Hagbyskolan, Harvestadskolan, Fredriksberg och Vidingsjöskolan i Södra skolområdet i Linköpings kommun. Arbetet som talpedagog innefattar främst undervisning av elever med språk-, tal- och röstproblem men också upprättande av träningsprogram, tal- och språkscreening samt analyser/testningar av enskilda barns/elevers språkliga färdigheter vid behov. En viktig del av arbetet blir också att prioritera förebyggande arbete samt, att i samverkan med personal, utveckla den språkliga miljön på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad talpedagog, logoped, specialpedagog med påbyggnad i tal, språk och kommunikation eller har annan likvärdig utbildning samt erfarenhet från grundskolan.

Du har erfarenhet av arbete med barn med tal-, språk- och kommunikationsstörningar och är uppdaterad på framgångsfaktorer.

Vi vill att du som söker arbetet är lyhörd för skolornas behov. Du förväntas själv kunna planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och är flexibel.

Viktigt är att du också tycker om att arbeta i team då du ska samverka med skolans personal och med kollegor i skolornas elevhälsoteam. Du tycker om att arbeta problemlösande samt har ett professionellt förhållningssätt till barn- och elever i behov av särskilt stöd.

Du väljer alltid att se möjligheter istället för hinder.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 april 2017