Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Textillärare låg- och mellanstadietSista ansökningsdatum: 2016-08-18
Referensnummer: 95567

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Marie Jonsson, 013-263144

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Sedan 1 mars 2015 är Björnkärrsskolan en egen skolenhet med ca 200 elever från förskoleklass till årskurs 6. Personalen är välutbildad och engagerad och tillsammans arbetar vi i arbetslag för att på bästa sätt kunna möta alla elevers olika behov av stöd och stimulans. På Björnkärrsskolan eftersträvar vi delaktighet på alla nivåer. Elevinflytande är viktigt liksom det kontinuerliga arbetet att skapa en trygg och god stämning på skolan. Elevrådet sammanträder regelbundet och ansvarar för olika aktiviteter under läsåret. På skolan pågår olika lässatsningar i syfte att ständigt och jämt förbättra och utveckla elevernas läsförmåga. Personalen på fritidshemmet har nyligen inlett ett arbete kring bemötandet av barn utifrån ett genusperspektiv.

Arbetsbeskrivning

Textilslöjd för Björnkärrsskolans elever på låg- och mellanstadiet

Kvalifikationer

Behörighet att undervisa i textilslöjd eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Vi söker dig som är behörig att undervisa i textilslöjd eller har annan likvärdig utbildning. Du har förmågan att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och får dem att växa. Du har god samarbetsförmåga och är väl förtrogen med skolans styrdokument.

Välkommen med din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 augusti 2016