Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ungdomspedagog till LSS barn och ungdom


Kontaktperson:
Katarina Mattsson, 013-295539

Ansök här!

Om arbetsplatsen

LSS Barn och Ungdom är kommunens utförare inom LSS verksamhet för barn och unga upp till 21 år. Verksamhetens mål är i enlighet med LSS-lagstiftningen och ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Våra verksamheter är avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn och bostad med särskild service. Vi är ca 100 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier.

Arbetsbeskrivning

Sektionen för resurs- och stödverksamhet söker en nyinrättad tjänst som ungdomspedagog på 75-100% för tillsvidareanställning. Tjänsten är förlagda till ett boende med särskild service där övriga kollegor är vårdare. Det är ett gruppboende för ungdomar som tillhör personkretsen enligt LSS-lagstiftningen med samsjuklighet av psykisk ohälsa av olika slag.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på graden av funktionsnedsättning och mående hos ungdomarna. Verksamhetens mål är att skapa lugn och trygghet med möjlighet för ungdomarna att utveckla sina personliga resurser och få stöd i att leva ett så självständigt liv som är möjligt. Ungdomarna erbjuds praktiskt pedagogiskt stöd i vardagssituationer för att uppnå en meningsfull tillvaro och utforma hållbara livsstrategier. Stödet utformas individuellt utifrån förutsättningar och behov. Arbetssättet utgår ifrån lågaffektivt bemötande och stödjande samtal.

Arbetet innebär ett nära och ansvarsfullt samarbete med dina kollegor. Upprätthålla och skapa samverkan med anhöriga, skola, socialkontoret, barnpsykiatri övriga samhällsaktörer.

I tjänsterna ingår oregelbunden arbetstid och helgtjänstgöring. Verksamheten bedrivs dygnet runt

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionshinder och psykisk ohälsa och är; Socionom, Socialpedagog eller har annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Tjänsten kräver att du har förmåga att samarbeta, är engagerad och flexibel men samtidigt har en förmåga att bibehålla struktur och sätta gränser. Du är trygg i dig själv och kan arbeta både självständigt och i grupp. Vi ser att du har god förmåga att skapa goda relationer, driva processer framåt och är intresserad av att förmedla din kunskap och reflektioner till dina kollegor.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

  • ungdomar med psykisk ohälsa och olika former av beteendeproblematik
  • av arbete med medicinering
  • att du har körkort

Du bör även känna till LSS-lagstiftningens intentioner om bland annat barn/ungdomars självbestämmande och delaktighet. Du ska behärska svenska i tal och skrift och är van att dokumentera i journalsystem.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 oktober 2016