Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Utvecklingsinriktad chef för HR-verksamhetSista ansökningsdatum: 2017-05-21
Referensnummer: 147562

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Maria Kreese Stabschef kommunledningsförvaltningen, 013-207321
Jonas Henriksson, Rekryteringskonsult Unik resurs, 076-778 15 05

Ansök här!

Om arbetsplatsen 

”Där idéer blir verklighet” utgör tillsammans med kommunens kärnvärden ”modiga, mänskliga och mångfasetterade” uttryck för Linköpings kommuns identitet och ska genomsyra allt och alla i organisationen. En viktig utgångspunkt för denna identitet är decentraliserad styrning, där chefer och medarbetare tar stort ansvar för verksamheten och tar till vara på idéer som kan utveckla densamma. Linköpings kommun är en spännande, utvecklande och dynamisk arbetsplats där engagemang gör idéer blir till verklighet.

HR-verksamhet är en del av kommunledningsförvaltningen och chefen för HR-verksamhet är direkt underställd stabschefen. HR-verksamhet stöttar bland annat förvaltningarna i kompetensförsörjningsarbetet med målsättning att Linköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.  

HR-verksamhet arbetar efter väl beprövade processer med kvalitet och kundfokus. Verksamheten är till viss del finansierad via ett centralt avtal som tecknas på årsbasis med HR-direktören och resten finansieras via försäljning av tjänster som exempelvis rekrytering intern inom organisationen. I det centrala avtalet ingår bland annat att samordna och driva kommunövergripande personalfrågor såsom personalprocesserna, internwebb, utbildningar, akademier, ledardagar, hälsoarbete, medarbetardriven innovation samt jämställdhet och mångfald.

HR-verksamhet arbetar aktivt med kommunens kärnvärden och det finns ett väl uppbyggt arbete kring systematiska arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Arbetsbeskrivning

I uppdraget som chef för HR-verksamhet ingår ansvar för personal-, ekonomi- och verksamhet. Det är cirka 20 medarbetare i varierade roller som exempelvis HR-konsulter, administratör, kommunikatör, verksamhetsutvecklare och innovationsledare.

Uppdraget är brett och innefattar allt från att styra, leda och utveckla verksamheten till att själv baserat på efterfrågan agera konsult. Uppdraget innebär mycket varierande arbetsuppgifter med stort behov av flexibilitet och anpassning. Du ingår i HR-direktörens nätverk och en av dina viktigaste samarbetspartners är personalcheferna i kommunen.

Genom att ha ett strukturerat arbetssätt för kompetensförsörjning ska kommunen på alla nivåer ha rätt kompetens för uppdragen, nå målen med god kvalitet och möta framtida utmaningar. I uppdraget ingår bland annat att ansvara för:

  • att de kommunövergripande personalprocesserna är effektiva, flexibla och ändamålsenliga på en kommunövergripande nivå
  • driva kommunövergripande program och utbildningar
  • marknadsföring av kommunen som arbetsgivare
  • kommunövergripande hälsoarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • att ansvara för hållbarhetsfrågor för kommunen som arbetsgivare

Kvalifikationer

Vi söker dig som har chefs- och ledarerfarenhet, har förståelse för det kommunala uppdraget och att verka i en politiskt styrd organisation. Du utgår i ditt ledarskap från en god självkänsla och stabil inre trygghet som gör att du vågar utmana och har en förmåga att tänka nytt.

Vi söker dig som är relationsskapande, mål- och resultatorienterad, har driv och är en god kommunikatör. Vi vill att du kan arbeta systematiskt och metodiskt enligt fastlagda processer och rutiner samt att du är kreativ och förändringsorienterad. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Du har akademisk utbildning inom personal-/beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, samt erfarenhet av strategiskt och operativt personalarbete inom flera olika områden exempelvis kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Vi vill att du har erfarenhet av tjänsteutveckling och tjänster inom HR. Våra krav och förväntningar på dig kommer att vara höga. Inte minst förväntar vi oss att du med stort engagemang bidrar till att vi gör idéer till verklighet.  

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till Unik resurs som vi samarbetar med i den här rekryteringen senast den 15 maj. Vi kommer att göra ett löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Unik Resurs tar emot ansökningar, genomför urval och tester. För att ansöka hänvisar vi dig till Uniks hemsida;

www.unikresurs.se

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 maj 2017