Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Välkommen, vi söker en förskollärare till förskolan Ekkällan!Sista ansökningsdatum: 2017-01-09
Referensnummer: 119881

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Inger Collin, 013-207991

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi söker förskollärare till vår ett år gamla förskola, förskolan Ekkällan på Bataljonsgatan 24. Förskolan ligger i Södra Ekkällan som är ett nytt bostadsområde som gränsar till härliga omgivningar med närhet till skog och grönområden. Förskolan ligger i bottenvåningen på Ekkälleskolan. Hösten 2018 kommer förskolan att flytta från skolan till en nybyggd förskola i samma område.

Som stöd i det pedagogiska arbetet finns en specialpedagog som är knuten till förskolorna i området. Vi har förste förskollärare som stöd i det pedagogiska arbetet. Vi har även brobyggare anställda som stöd i det mångkulturella arbetet.

I höst har vi gjort förändringar i vår organisation för att underlätta utvecklingen av barns lärande i förskolan. Vilket bl.a. innebär att all pedagogisk personal är med i lärandegrupp, varje arbetslag har en timmes reflektion/vecka, varje arbetslag har två kvalitets- och utvecklingsdagar utöver studiedagarna.

Arbetsbeskrivning

Vi ska utöka verksamheten och ta in fler äldre barn och söker därför förskollärare till barnen som är 3-5 år. Vi arbetar med barnen i åldersindelningen 1-3 år och 3-5 år.

Förhållningssätt, glädje och fokus på uppdraget i förskolans läroplan är några av de arbetsuppgifter som vi tycker är viktiga.

Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för det systematiska kvalitetsarbetet vilket innebär att utvärdera, analysera och planera verksamheten. Du driver det pedagogiska arbetet i barngruppen, har ett starkt barnfokus och skapar miljöer som gynnar barns utveckling. För att förskolan ska upplevas positiv av alla är föräldrasamverkan också av stor betydelse.

Kvalifikationer

Förskollärarexamen

Vi söker dig som:

  • har goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans
  • läroplan och styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
  • vill vara med och ansvara för att driva vidare den relativt nystartade
  • förskolan
  • har positiv inställning till att utveckla och prova nya arbetsmetoder
  • gärna dela med sig av kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • har god insikt i värdegrundsarbete och har ett gott förhållningssätt
  • är lyhörd och har god förmåga att se till varje barns individuella behov och
  • förutsättningar
  • har god samarbetsförmåga

Vi vill att du är positiv, glad, lösningsfokuserad och har god förmåga att se möjligheter i arbetet.

Välkommen med din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 9 januari 2017