Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Vårdare - AskebyvägenSista ansökningsdatum: 2017-03-24
Referensnummer: 140320

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Helena Håkansson, 013-20 60 67

Ansök här!

Om arbetsplatsen

LSS Funktionsstöd inom Leanlink erbjuder på omsorgsnämndens uppdrag verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS Funktionsstöd ansvarar för grupp- och servicebostäder, personlig assistans, korttidsavlösning, kultur- och fritidsverksamhet samt anhörigvård. Vi har även sjuksköterskor som är inriktade mot kommunens samtliga LSS-boenden. Genom våra cirka 550 medarbetare erbjuder vi verksamhet med god kvalitet där vi utgår från vår gemensamma värdegrund vilket tillförsäkrar brukaren/kunden goda levnadsvillkor.

Gruppbostaden Askebyvägen är ett boende för personer med förvärvade hjärnskador. Bostaden ligger nära pendelstationen i Linghem i ett lugnt och skönt område. Linköpings kommun kommer from 20170401 bedriva verksamheten varpå vi söker 1-3 nya medarbetare om tjänster på 75-100%. 

Arbetsbeskrivning

Inom LSS Funktionsstöd finns ett antal gruppbostäder som erbjuder boende för personer med utvecklingsstörning, förvärvade hjärnskador och svåra beteendestörningar. Målsättningen är att, i första hand, skapa ett bra boende. I arbetet ingår alla i ett hem förekommande arbetsuppgifter, medicin hantering, dokumentation m.m.

Att arbeta som vårdare till personer med förvärvade hjärnskador och bemöta  beteendeproblem och psykiatrisk problematik kräver stort ansvar, stor kunskap och full respekt för den enskilda individens integritet. Arbetet ställer också stora krav på dig att vara en god förebild för brukarna.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:

  • Gått omvårdnadsprogrammet, barn och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
  • Tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete är ett krav.
  • Tidigare erfarenhet av arbete med personer med psykiatrisk problematik anses vara meriterande.
  • Du ska behärska svenska språket i tal och skrift samt ha kännedom om LSS-lagstiftningens intentioner om bland annat brukarens självbestämmande och delaktighet.
  • Arbetet kräver att du har viss dokumentations och datavana.

Tjänsten är förlagd till dagar samt kvällar med tjänstgöring varannan helg. 

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 mars 2017