Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Vårdare sökes till gruppbostaden Vallavägen 14



Sista ansökningsdatum: 2016-08-05
Referensnummer: 106702

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Margaretha Karlsson, 013-20 69 17

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vallavägen 14 är ett boende där 5 unga grabbar bor, alla har någon form av daglig verksamhet. Vi arbetar med stöd för dem utifrån ett pedagogiskt arbetssätt. I kommunikationen använder vi tecken, bilder och föremål som stöd. Vi arbetar också aktivt för att hitta teknik som kan utveckla brukarnas kommunikation och självständighet.

LSS Funktionsstöd söker just nu vårdare till gruppbostaden Vallavägen 14

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som vårdare innebär att stödja varje brukare till självständighet. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd till brukarna i personlig omvårdnad, vardagliga livet, fritiden, hälsa och funktionsförmåga, relationer samt delaktighet. Vårdaryrket handlar om att bidra till att brukarnas egna resurser frigörs och utvecklas. I arbetet ingår alla i ett hem förekommande arbetsuppgifter, medicin-hantering, dokumentation mm. Att ge det stöd brukarna behöver i sitt hem i form av hushållssysslor, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Träning i färdigheter för att utveckla självständighet och kommunikation

Kvalifikationer

Du som söker ska ha adekvat utbildning som vårdare, kanske gått utbildning till undersköterska, barn och fritid eller behandlingsassistent. Har du därutöver teckenkommunikation och pedagogiskt arbetssätt är du väl kvalificerad för jobbet.

Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 augusti 2016