Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Vårdare till barn och ungdomar med funktionsnedsättningarSista ansökningsdatum: 2017-01-29
Referensnummer: 129874

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anette Fornell, 013-205539
Katarina Mattsson, 013-295539

Ansök här!

Om arbetsplatsen

LSS Barn och Ungdom är kommunens utförare inom LSS verksamhet för barn och unga upp till 21 år. Verksamhetens mål är i enlighet med LSS-lagstiftningen och ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Våra verksamheter är avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn och bostad med särskild service. Vi är ca 100 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier.

Arbetsbeskrivning

Sektionen för resurs- och stödverksamhet utlyser två tjänster som vårdare för tillsvidareanställning. Den ena tjänsten utgör arbete på rullande schema över dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Den andra tjänsten är en nattjänst och tillsätts om erforderliga beslut fattas. Tjänsterna är förlagda till boende med särskild service och korttidshem. 

Arbetsuppgifterna varierar beroende på funktionsnedsättningen hos barnen men innebär daglig omvårdnad och medicinering. Barnen ska också erbjudas meningsfull sysselsättning, ADL-träning, kommunikation, lek och samvaro samt röra sig ute i dagliga samhället.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett intresse och engagemang för målgruppen - barn och ungdomar med funktionsnedsättning såsom utvecklingsstörning, autismspektrum, rörelsehinder mm. Du har lämplig vårdutbildning eller utbildning inom socialt arbete eller pedagogik. Du bör även känna till LSS lagstiftningens intentioner om bland annat barn/ungdomars självbestämmande och delaktighet. 

Som person är du lyhörd och empatisk. Vi ser att du har god förmåga att driva processer framåt både vad gäller administrativa uppgifter samt barnens omvårdnad och utveckling. Du arbetar både självständigt och i grupp. Du ska kunna skapa goda relationer till aktörer runt barnen, kollegor föräldrar, socialtjänstens handläggare m.fl. 

Tidigare erfarenhet av arbete med funktionshindrade personer och medicinering är meriterande.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 29 januari 2017