Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Vårdare till Gruppbostaden TröskaregatanSista ansökningsdatum: 2017-04-17
Referensnummer: 144344

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Carmen Salas, 013-20 37 74

Ansök här!

Om arbetsplatsen

LSS Funktionsstöd inom Leanlink erbjuder på omsorgsnämndens uppdrag verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS Funktionsstöd ansvarar för grupp- och servicebostäder, personlig assistans, korttidsavlösning, kultur- och fritidsverksamhet samt anhörigvård. Vi har även sjuksköterskor som är inriktade mot kommunens samtliga LSS-boenden. Genom våra cirka 550 medarbetare erbjuder vi verksamhet med god kvalitet där vi utgår från vår gemensamma värdegrund vilket tillförsäkrar brukaren/kunden goda levnadsvillkor.

Inom LSS Funktionsstöd finns ett antal gruppbostäder som erbjuder boende för personer med utvecklingsstörning och svåra beteendestörningar. Målsättningen är att, i första hand, skapa ett bra boende.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en medarbetare till gruppbostaden Tröskaregatan som ligger i stadsdelen Lambohov.

Att arbeta som vårdare innebär att stödja varje brukare till självständighet. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd till brukarna i personlig omvårdnad, vardagliga livet, fritiden, hälsa och funktionsförmåga, relationer samt delaktighet.

Vårdaryrket handlar om att bidra till att brukarnas egna resurser frigörs och utvecklas. I arbetet ingår alla i ett hem förekommande arbetsuppgifter, medicinhantering, dokumentation mm.

Kvalifikationer 

Vi söker dig som:

  • har gått omvårdnadsprogrammet, barn och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
  • har erfarenhet av omvårdnadsarbete framförallt med yngre personer ses som en merit. Det är bra om du dessutom har erfarenhet av ADL-träning, kommunikationshjälpmedel, är utvecklingsbenägen och kreativ i att finna nya former för att öka brukarens självständighet och kommunikation.
  • Det är meriterande om du har kunskap om och/eller erfarenhet av arbete med autism eller autismliknande tillstånd. Önskvärt och meriterande om du har arbetat med lågaffektivt bemötande.

Du ska behärska svenska språket i tal och skrift samt ha kännedom om LSS-lagstiftningens intentioner om bland annat brukarens självbestämmande och delaktighet. Arbetet kräver att du har viss datavana

B-körkort är önskvärt.

För att ge bästa mjöliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 april 2017