Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Vårdare till serviceboende SkäggetorpSista ansökningsdatum: 2016-10-24
Referensnummer: 116612

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Margaretha Karlsson, 013-20 69 17

Ansök här!

Om arbetsplatsen

LSS Funktionsstöd inom Leanlink erbjuder på omsorgsnämndens uppdrag verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS Funktionsstöd ansvarar för grupp- och servicebostäder, personlig assistans, korttidsavlösning, kultur- och fritidsverksamhet samt anhörigvård. Vi har även sjuksköterskor som är inriktade mot kommunens samtliga LSS-boenden. Genom våra cirka 550 medarbetare erbjuder vi verksamhet med god kvalitet där vi utgår från vår gemensamma värdegrund vilket tillförsäkrar brukaren/kunden goda levnadsvillkor.

LSS Funktionsstöd söker just nu 1 medarbetare till Serviceboendet Skattegården 55 i Skäggetorp.

Arbetsbeskrivning

Att arbeta i serviceboende innebär att stödja varje brukare till självständighet. Du ska  ge stöd till brukarna i vardagen genom till exempel stöd att sköta sitt hem, klädvård och städning, planera inköp och matlagning. Stötta till en meningsfull fritiden, god hälsa och funktionsförmåga. Ibland hjälpa till med kontakter och relationer, tekniskt stöd och kommunikation för att vara delaktighet i samhället. Vårdaryrket handlar om att bidra till att brukarnas egna resurser frigörs och utvecklas. I arbetet ingår medicinhantering, dokumentation, motivation och stöd i sociala sammanhang mm.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:

  • gått omvårdnadsprogrammet, barn och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
  • Du ska behärska svenska språket i tal och skrift samt ha kännedom om LSS-lagstiftningens intentioner om bland annat brukarens självbestämmande och delaktighet.
  • Arbetet kräver att du har viss datavana.

Tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete ses som en merit. Du måste kunna arbeta självständigt och ha blick och känsla för vad som behöver göras då du ofta står ensam i mötet med den boende. Att arbeta med motivation i olika sammanhang är en viktig förmåga både i hemmet och ute i samhället. Vi arbetar utifrån ett pedagogiskt arbetsätt och har en utvecklingsplan för det. Du bör också ha kunskap om matlagning, kost och aktivitet utifrån ett hälsoperspektiv. 

B-körkort är önskvärt.

Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 oktober 2016