Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Verksamhetschef Daglig verksamhetSista ansökningsdatum: 2016-07-20
Referensnummer: 106965

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Susanne Stoppert, 013-263705
Carin Nilsson, 013-206571

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Råd&Stöd är den kommunala utföraren av Daglig Verksamhet,  Individ och Familjeomsorg och Socialpsykiatri.

Vi arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden. Inom Daglig Verksamhet arbetar vi inom ramen för LOV (lagen om valfrihet) där brukarna har rätt att välja vilket arbete/sysselsättning de vill ha. Övriga verksamheter är antingen upphandlade i konkurrens eller är direktupphandlade.

Inom Råd&Stöd finns ca 500 medarbetare. Vi har  en mångfald av verksamheter där vi  bla ansvarar för boenden, arbete/sysselsättning, olika stöd och behandlingsinsatser. Våra  medarbetare  arbetar med olika uppdrag och målgrupper utifrån  kompetens och erfarenhet

Arbetsbeskrivning

Vi kommer under hösten  att starta nya verksamheter både inom Daglig Verksamhet och Socialpsykiatri och behöver därför förstärka ledningen med ytterligare en verksamhetschef.

Vi söker dig som är en utvecklinsinriktad ledare och som vill bli en del av Råd&Stöd ledningsgrupp. Du kommer av vara direkt underställd affärsområdeschef och arbeta tillsammans med  andra verksamhetschefer. Till ditt stöd kommer du att ha stabsfunktioner som HR konsult, ekonom, verksamhetsutvecklare och administrativ assistent.

Som verksamhetschef har du självständigt ansvar för ekonomi, personal och verksamhet

Förutom det specifika verksamhetsuppdraget förväntas du medverka i hela affärsområdets utvecklingsarbete och styrning.

Kvalifikationer

Du är socionom eller har annan relevant högskolutbildning motsvarande minst 180 högskolepoäng. Du har tidigare erfarenhet av chefsuppdrag inom omsorgssektorn. 

Du behöver vara van att fatta självständiga beslut, lösningsinriktad, strukturerad, intresserad av utvecklingsarbete och ha en god förmåga att samarbeta och arbeta i team.

Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.

Om du har kunskap i pedagogiskt arbetssätt för personer med autismspektrum diagnoser är det meriterande.  

B körkort krävs.

Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 20 juli 2016