Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vuxenpedagog Företagsplatser Råd & Stöd


Kontaktperson:
Susanne Bergum, 013-206548

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Företagsplatser är en verksamhet för vuxna personer som har LSS beslut som har rätt till daglig verksamhet. Idag verkställer vi företagsplatser för ca 120 personer. Vi har ett väl fungerande samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Gymnasiesärskolan samt andra externa aktörer.

Arbetsbeskrivning

Din huvuduppgift är att matcha respektive individ till rätt sysselsättning. Målsättningen är att ge en sysselsättning som, utifrån individens förmågor och önskemål, lyfter självkänslan och ökar självförtroendet, vilket i sin tur kan generera större möjligheter att få någon form av anställning på den öppna arbetsmarknaden. Tjänsten innebär att vara ett stöd och bollplank till personal och brukare på arbetsplatserna för att skapa så mycket delaktighet och självständighet som möjligt för personerna i sitt arbete.

Målsättningen är att ge en sysselsättning som, utifrån individens förmågor och önskemål, lyfter självkänslan och ökar självförtroendet, vilket i sin tur kan generera större möjligheter att få någon form av anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning relevant för att arbeta med målgruppen, gärna med pedagogisk inriktning.

Vi arbetar enligt pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med diagnos inom autismspektrum (ett arbetssätt som stödjer den enskilde i att bli så självständig som möjligt på arbetet). Du bör därför ha erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrum då målgruppen är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller personer med utvecklingsstörning.

Du bör vara ansvarstagande, har god samarbets- och samordningsförmåga och uthållighet. Du bör vara stresstålig. Arbetet ställer också höga krav vad gäller självständigt arbete, kunna fatta egna beslut i stunden, god organisationsförmåga och att vara serviceinriktad.

Du har en god förmåga att bygga relationer till andra omkring dig, både till personal, arbetstagare och externa aktörer. Som person är du en problemlösare och är kreativ. Du arbetar utifrån ett individuellt synsätt och har lätt att samarbeta med andra.

Det är viktigt att du behärskar svenska i tal och skrift. Då dokumentation sker kontinuerligt kring varje deltagares genomförandeplan ser vi att du har grundläggande datakunskaper. Ett flexibelt och kreativt tankesätt med en förmåga att se möjligheter ser vi som en självklarhet hos dig som söker.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras

Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 3 oktober 2016