Barnskötare till Förskolan Trastsångsvägen

Sista ansökningsdatum: 2017-08-23
Referensnummer: 2017/1324
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Deltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 20170901

Kontaktperson:
Kristina Hellman, 013-207994

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi söker en barnskötare som vill arbeta hos oss i förskolor Linghem.

Förskolan Trastsångsvägen 71 är en förskola med två avdelningar som ligger inne i Linghem.

Till Linghem tar du dig snabbt och enkelt med pendeln, både från Linköping och Norrköping.

Arbetsbeskrivning

Som barnskötare är du med och arbetar för att läroplanens mål och intentioner förvekligas i verksamheten samt tillsammans med arbetslaget planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Del av ditt uppdrag kommer att riktas mot enskilt barn.

Förskolans pedagogiska arbete drivs av en ledningsgrupp med arbetslagsledare och förskolechefer i Förskolor Linghem.

Du har tillgång till en egen lärplatta som ett pedagogiskt verktyg.

Kvalifikationer

Vi söker dig med barnskötarutbildning som:

  • är väl förtrogen med våra styrdokument
  • alltid ser till barnets bästa utifrån deras individuella behov och förutsättningar
  • har ett närvarande och nyfiket förhållningssätt
  • är positiv, ser möjligheter och är flexibel
  • har god samarbetsförmåga gentemot barn, kollegor och vårdnadshavare
  • har en vilja att tillsammans med arbetslaget utveckla verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • har erfarenhet att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.

Rekrytering påbörjas omgående.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 16 augusti 2017