Bygglovsarkitekt till Bygglovskontoret

Sista ansökningsdatum: 2017-12-15
Referensnummer: 2017/1887
Antal lediga tjänster: 2

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde:

Kontaktperson:
Pernilla Josefsson, Rekryterare Unik Resurs , 0739280002
Fackliga representanter:
Janin Tekkeden, SACO, 013-20 67 80
Ann-Christin Karlsson, Vision, 013-20 60 85

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Bygglovskontoret har, på uppdrag av bygg- och miljönämnden, ansvaret för myndighetsutövning av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Kontoret är rådgivande och handlägger ansökningar i ärenden som gäller bygglov, bygganmälan och bostadsanpassningsbidrag. Bygglovskontoret erbjuder även energi- och klimatrådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer.

Arbetsbeskrivning

Som bygglovsarkitekt kommer du att självständigt handlägga ärenden som främst har koppling till utveckling av stadens miljöer. Arbetet handlar också om att ge råd och upplysningar till allmänhet, konsulter och exploatörer om verksamheten och dess roll i byggprocessen, samt att handlägga olika typer förekommande ärenden. Du arbetar rådgivande och stöttande i gestaltningsfrågor till kolleger inom Bygglovskontoret.

Utifrån din arkitektkompetens kommer du att delta i stadsutvecklingsprojekt, detaljplanearbete och andra kommande projekt inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Möjligheten att tillsammans med arbetslaget ta aktiv del i förvaltningens och avdelningens utveckling och påverka den gemensamma arbetsmiljön är en annan del av arbetet. Vi utvecklar kontorets digitala arbetssätt tillsammans.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har arkitektutbildning eller annan likvärdig utbildning. Du har ett stort engagemang för stadsbyggnadsfrågor och god kännedom om plan- och bygglagen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och framförallt arbete som byggnadsvård eller byggnadsantikvarie. Vi förutsätter att du har god förmåga att bedöma byggnaders yttre utformning utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Arbetet är självständigt samtidigt som du har en hel del samverkan med kollegor, andra förvaltningar, byggherrar och andra berörda av besluten som fattas, så vi ser att du tycker om att ge god service, bemöta och har lätt för att samarbeta. Du behöver ha nått en god personlig mognad och du arbetar strukturerat. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har också intresset, viljan och förmågan att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar.

Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Linköpings kommun med Unik Resurs som tar hand om rekryteringen och svarar på frågor angående tjänsten. Urval sker löpande och vi vill därför ha din ansökan snarast, dock senast 15 december 2017. För mer information, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Pernilla Josefsson tfn 0739-28 00 02.    

Välkommen in med din ansökan!

ANSÖK HÄR!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 11 december 2017