Elevassistent till Blästadsskolan

Sista ansökningsdatum: 2017-11-23
Referensnummer: 2017/1832
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 171113

Kontaktperson:
Anna Rosén, 013-207961
Anders Forsberg, 013-206556

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Välkommen till Blästadsskolan. En F-6 skola med särskola och hörselklass. Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser, grundsärskola och fritidshem. Skolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år. I byggnaden F-3 är fritidshemmen integrerade lokalmässigt. Blästadsskolans skolgård har fina klätterställningar och rymliga ytor som gränsar till fin natur och skogsområden samt flera stora gräsplaner.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Skolan och fritidshemmets grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete. Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet att aktivt ta del i lärandet att utveckla sina egna förmågor att ges möjligheten till en helhetssyn på tillvaron att få känna glädje i skolarbetet i en trygg och lugn miljö

Arbetsbeskrivning

Du kommer att följa elever under skoldagen och stötta i undervisning och aktiviteter både inomhus och utomhus. Som elevassistent ingår du i ett nätverk där du delar erfarenheter och kunskap kring uppdraget med andra kollegor. Du ingår också i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor arbetar för hög måluppfyllelse.

Kvalifikationer

Du är utbildad elevassistent, barnskötare eller liknande och har erfarenhet av pedagogiskt arbete och att samarbeta med kollegor i ett arbetslag. Du har erfarenhet av att möta elever i behov av särskilt stöd och strävar efter att elever ska lyckas och bli självständiga. Positivt om du har erfarenheter av arbete med IKT.

Vi söker dig som:

  • är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete
  • har erfarenhet av att möta elever i behov av särskilt stöd
  • har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap
  • tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat
  • är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar
  • är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer samt har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt

Rekrytering sker löpande.

ANSÖK HÄR!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 november 2017