Förskollärare i förskoleklass till Änggårdsskolan

Sista ansökningsdatum: 2017-08-20
Referensnummer: 2017/730
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 2017-08-01

Kontaktperson:
Åsa Norberg, 013-20 78 38

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Änggårdsskolan är en skola som ligger i bostadsområdet Lambohov. Skolan har cirka 340 elever i åldrarna 6-12 år och består av förskoleklasser, grundskola och fritidshem. Trygghet, god lärmiljö och goda kunskaper står i fokus på Änggårdsskolan och skolans vision ska vara tydlig för personal, elever och föräldrar. På Änggårdsskolan arbetar vi för maximalt lärande, lust och engagemang.

Vi söker nu en förskollärare 100 %.

Arbetsbeskrivning

Du som söker jobbet som förskollärare alternativt lärare F-3 på Änggårdsskolan ska tillsammans med kollegorna driva och utveckla vår verksamhet i förskoleklass på förmiddagen och på fritidshem på eftermiddagen. Barnen ska möta en trygg och kreativ lärandemiljö under hela dagen. En viktig del i uppdraget är att stimulera elevernas sociala kompetens, kamratrelationer och att bidra till ett demokratiskt förhållningssätt.

Du kommer att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten i förskoleklassen och fritidsverksamheten tillsammans med kollegorna. Som förskollärare ska du verka för att ge barnen de bästa möjligheter till en god lärandesituation. Du ska även utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Under läsåret 2017/2018 deltar du i Skolverkets utbildningsinsats "läslyftet" tillsammans med övrig lärarpersonal i skola/förskoleklass.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, och kan och vill ta ansvar i en god pedagogisk verksamhet som alltid sätter eleven i centrum. Du har ett arbetssätt där elevinflytande och flexibilitet är en naturlig del.

Vi vill även att du;

  • är förtrogen med läroplanen och dess värdegrund och kunskapssyn.
  • är väl förtrogen med förskoleklassens/fritidshemmets styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
  • har goda pedagogiska kunskaper
  • har ett positivt förhållningssätt, är tydlig och lyhörd samt har en förmåga att entusiasmera och engagera
  • visar ett engagemang för att utveckla arbetsmetoder och vidareutveckla verksamheten
  • är lösningsfokuserad och visar god förmåga att skapa relationer med elever, kollegor och föräldrar

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 augusti 2017