Förskollärare med fokus på barns språkutveckling till Änggårds förskolor

Sista ansökningsdatum: 2017-11-26
Referensnummer: 2017/1793
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 2018-01-08

Kontaktperson:
Anna Birger, rekryterare, 013-26 35 68
Erika Hall, rekryterare, 013-26 27 50
Maria Bülow, förskolechef, 013-26 31 81

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Utsädesgatan 60 (Islandet) öppnade i nya lokaler hösten 2014 och är en del av Änggårds förskolor i Lambohov. Förskolan har åtta avdelningar, eget kök och matsal samt en mobil förskola.

På en av förskolans avdelningar finns ett fåtal platser för barn med grav språkstörning. Pedagogerna som arbetar på avdelningen har särskild kompetens kring barns språkutveckling.

Vi söker en förskollärare som tillsammans med övriga kollegor ska arbeta med alla barn i gruppen och sträva efter ett inkluderande perspektiv. Med hjälp av tydlig struktur och förtydligande genom tecken- och bildstöd arbetar vi i mindre grupper med ett lugnare tempo där alla barn ges möjlighet att bli sitt bästa jag.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Som stöd finns:

  • en logoped som arbetar 25% i arbetslaget för att stödja barnen med språkstörning
  • en pedagogista som utmanar och stöttar i såväl det dagliga pedagogiska arbetet som i det systematiska kvalitetsarbetet
  • fyra arbetslagsledare på förskolan som tillsammans med förste förskollärare och förskolechef bildar Islandets ledningsgrupp

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet från att ha arbetat med barn med grav språkstörning är meriterande.

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Urval kommer att göras löpande, sök därför tjänsten redan idag. Vi ser fram emot din ansökan! 

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 20 november 2017