Förskollärare till Allergiförskolan i Lambohov

Sista ansökningsdatum: 2017-08-28
Referensnummer: 2017/1310
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Efter överenskommelse

Kontaktperson:
Ann-Catrine Östberg, 013-206155

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vill du jobba i ett spännande område i ständig utveckling? Hela förskoleområdet arbetar med ett övergripande tema som mynnar ut i olika projekt på varje förskola, där barns nyfikenhet och delaktighet är viktiga värden.

En förutsättning för vårt projekterande arbetssätt är pedagogisk dokumentation. Genom den reflekterar vi för att se och fånga barnens nyfikenhet, frågor och förändrat kunnande. Detta ligger sedan till grund för hur vi utmanar barnen i sitt fortsatta lärande och utvecklar verksamheten vidare. Hos oss är det viktigt att barnen ges möjlighet att vara kreativa, utvecklas och förändras genom de hundra språken.

Vi har en väl utvecklad modell för systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation som skapar förutsättningar för alla medarbetare till stor delaktighet och utveckling av verksamheten. Varje förskola har en arbetslagsledare som är med och driver det pedagogiska arbetet på förskolan och i området finns två förste förskollärare.

Allergiförskolan bedriver en specialverksamhet för barn med allergier samt för barn som av andra anledningar är infektionskänsliga och därför behöver vistas i en mindre barngrupp. Den specialanpassade verksamheten syftar till att barn, trots allergier/infektionskänslighet, skall ges möjlighet att delta i en pedagogisk verksamhet tillsammans med andra barn.

Här ges du som förskollärare, tillsammans med engagerade kollegor, möjlighet att förverkliga läroplanens intentioner i en mindre barngrupp. En förutsättning för att du skall kunna arbeta i verksamheten är att du är rök- och djurfri.

Som pedagog hos oss får du

  • Introduktionsutbildning för nya medarbetare
  • En mentor om du är ny i yrket
  • Reflektionstid i grupp samt enskild planeringstid under dagtid varje vecka
  • Under dagtid delta i pedagogiska nätverk ledda av vår pedagogista
  • Fem dagar/år då du ges möjlighet att reflektera kring och analysera verksamheten tillsammans med ditt arbetslag
  • Stöd av specialpedagog och pedagogista
  • Friskvårdsbidrag
  • Utbildning i pedagogisk dokumentation
  • Kontinuerlig fortbildning

Kvalifikationer

Förskollärarexamen

Du är en medforskande förskollärare som reflekterar och är nyfiken på andras tankar.

Du har ett positivt förhållningssätt och ger barnen möjlighet att formulera egna teorier och hypoteser.

Du vill arbeta i ett mindre sammanhang och har kunskap om eller är villig att lära om allergier.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 augusti 2017