Förskollärare till Tallboda förskolor

Sista ansökningsdatum: 2016-10-25
Referensnummer: 2016/1070
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 170101 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson:
Malin Hellström, 013-263631
Fackliga representanter:
Helena Hjertstedt Jonsson, 013-208739 013-207355

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolor Tallboda har 5 förskolor med c:a 200 barnomsorgsplatser med närhet till skog och grönområde. Tallboda är beläget c:a 5 km öster om Linköping och har goda cykel och bussförbindelser. Förskolan Tallkotten ligger nära Tallboda centrum och har två avdelningar och plats för 32 barn

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare i Tallboda ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas. Du har huvudansvaret för den pedagogiska utvecklingen och har tillsammans med arbetslaget ansvaret för att skapa trygga förutsättningar för barns lärande och utveckling.

För att göra detta har du tillgång till egen lärplatta som ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra förskolans kvalitet och barns utveckling och lärande.

I området finns specialpedagogisk kompetens som är en god resurs och stöd till förskolornas systematiska kvalitetsarbete, samt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

På varje förskola finns en arbetslagsledare som sitter med i områdets ledningsgrupp där även förskolechefen sitter med.

I östra skolområdet som Tallboda tillhör har vi även tillgång till en kvalitetskoordinator och en IKT samordnare.

Varje vecka kommer du att ha tillgång till reflektionstid på dagtid då vi har ett avlösarteam som kommer och löser av hela arbetslaget för reflektion tillsammans. Det finns även tid för enskild planering en timme varje vecka.

Kvalifikationer

Våra förväntningar på dig är att

  • Du har förskollärarutbildning eller lärarutbildning med inriktning mot förskola och tillhörande legitimation
  • Du är med och skapar trygghet genom ett professionellt förhållningssätt
  • Du har en positiv inställning till ditt arbete och ett stort intresse för att utveckla nya arbetsmetoder
  • Du är engagerad och lyhörd mot både barn och vuxna
  • Du har stort barnfokus
  • Du ser vikten av att skapa pedagogiska lärmiljöer som är utvecklande och stimulerande för barnen och deras utveckling
  • Du är med och utvecklar ett gott samarbete med vårdnadshavare, andra pedagoger och förskolor i området
  • Ditt systematiska kvalitetsarbete genomsyrar ditt arbetssätt
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 oktober 2016