Lärare år 4-6 till Änggårdsskolan

Sista ansökningsdatum: 2017-08-20
Referensnummer: 2017/976
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 2017-08-08

Kontaktperson:
Åsa Norberg, 013-20 78 38

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Änggårdsskolan är en skola som ligger i bostadsområdet Lambohov. Skolan har cirka 340 elever i åldrarna 6-12 år och består av förskoleklasser, grundskola och fritidshem. Änggårdsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla tar ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Vi söker nu en lärare år 4-6 med möjlighet att under nästa läsår även vikariera som förstelärare med särskilt uppdrag.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget innebär att undervisa i klass. Under kommande läsår undervisar du i år 6.

Om du arbetar som förstelärare vill vi att du deltar som handledare i läslyftet och arbetar för att utveckla verksamheten i matte och/eller svenska för att öka måluppfyllelsen från årskurs 1 till årskurs 6.

Förutom uppdraget som lärare gäller följande uppdrag för försteläraren:

  • Arbeta med att förbättra elevernas studieresultat och på ett systematiskt och professionellt sätt arbeta för att utveckla undervisningen
  • Initiera och samordna processer som utvecklar kollegialt lärande, framförallt genom att handleda kollegerna i läslyftet under kommande läsår
  • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i undervisningen
  • Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Grundbefattningen är en tillsvidareanställning som lärare medan uppdraget som förstelärare är ett visstidsförordnande under ett år. Under förordnandetiden utgår ett lönetillägg motsvarande 6500 kronor per månad vid heltidstjänstgöring.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare med flerårig erfarenhet av undervisning inom skolan samt dokumenterat goda vitsord/styrkta referenser. I din erfarenhet har du visat på mycket god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Du har ett intresse för den undervisningsnära forskningen och god omvärldsbevakning. Du har ett starkt intresse för att utveckla den pedagogiska undervisningen och en stark vilja att utveckla lärarkollegor och elever.

Din ansökan ska bestå av:

CV och ett personligt brev där du anger exempel på:

  • samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat
  • hur du har utvecklat undervisningen (din egen undervisning och/eller undervisningen på din skola)
  • dokumenterade vitsord/styrkta referenser

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 16 augusti 2017