Gruppchef till AFI, Socialförvaltningen

Sista ansökningsdatum: 2017-08-27
Referensnummer: 2017/1250
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktperson:
Laila Hämäläinen, avdelningschef, 013-26 30 28
Angelika Nordin, HR, 013-29 47 26
Fackliga representanter:
Gustav Södling, Vision , 013-20 64 27

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner och kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Det är en spännande organisation att arbeta inom, där jämställdhet, mångfald och respekt för allas lika värde är en självklarhet. Det finns många anledningar att välja oss som arbetsgivare. Framför allt erbjuder vi stora möjligheter för dig att utvecklas, både i din yrkesroll och som individ. Linköpings kommun är också en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang! Vi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig!

Arbetsbeskrivning

Socialkontoret i Linköpings kommun har att svara för myndighetsutövning enligt främst Socialtjänstlagen. Kontoret består av ca 350 medarbetare varav drygt 90 arbetar på avdelningen för försörjningsinsatser (AFI). Avdelningen leds av en avdelningschef, en verksamhetschef och sex gruppchefer. Avdelningen ansvarar för utredningar om ekonomiskt bistånd, i vissa fall utredning av arbetsförmåga samt planering och uppföljning av insatser som ska bidra till att bidragssökande på snabbast möjliga sätt kan komma ut i egen försörjning

Gruppchefsrollen har ett tydligt arbetsgivarperspektiv och operativ ledningsfunktion. I rollen är man en viktig kugge i arbetet med helhetssyn på Socialkontoret och förväntas bidra tydligt till att öka kvaliteten och effektiviteten i organisationen. Gruppchefens ansvar är i huvudsak att samordna, leda och fördela det dagliga operativa arbetet i den egna arbetsgruppen. Gruppchefen ingår i avdelningens ledningsgrupp och ska tillsammans med övriga i ledningsgruppen arbeta för att avdelningens resurser används på ett så optimalt sätt som möjligt. Var och en av gruppcheferna på avdelningen har förutom ansvaret för sin grupps arbete även ansvaret över en specifik inriktning som rör hela avdelningens arbete.

Vi behöver en kreativ ledare som kan leda nya generationer med medarbetare med krav på hög delaktighet och god kommunikationsförmåga.

Det är meriterande om du även har utomeuropeisk kultur- och/eller språkkompetens eller har relevant mångfaldserfarenhet på annat sätt. Vi kan erbjuda flexibel arbetstid, hälsoförmån och kompetensutvecklingsinsatser. 

Kvalifikationer

Socionomexamen eller motsvarande högskoleexamen som innehåller socialrätt och beteendevetenskap. Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning, utredningsarbete och arbete med försörjningsstöd krävs. Det är meriterande om Du har erfarenhet av att ha arbetat med arbetsledning i någon form.

De personliga förmågor vi eftersöker är personlig mognad, kreativitet, god samarbetsförmåga samt att vara mål- och resultatorienterad. Vi tycker det är viktigt att Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och att Du har förmåga att se och tillvarata olikheter. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid ledaregenskaper förutom de personliga förmågorna.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 augusti 2017