Gruppledare till LSS Funktionsstöd

Sista ansökningsdatum: 2017-08-31
Referensnummer: 2017/1283
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 170915 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson:
Lise-Lotte Ardell, 013-207897
Robin Törnlind, 013-205734

Ansök här!

Om arbetsplatsen

LSS Funktionsstöd inom Leanlink erbjuder på omsorgsnämndens uppdrag verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS Funktionsstöd ansvarar för grupp- och servicebostäder, personlig assistans, korttidsavlösning, kultur- och fritidsverksamhet samt anhörigvård. Vi har även sjuksköterskor som ansvarar för4 insatser enligt HSL i våra LSS- boenden. Genom våra cirka 650 medarbetare, tillsvidare och vikarier erbjuder vi verksamhet med god livskvalitet där vi utgår från vår gemensamma värdegrund vilket tillförsäkrar brukaren/kunden goda levnadsvillkor.

Arbetsuppgifter

Du arbetar som gruppledare i 2-3 gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning och det är i gruppbostäderna du kommer göra större delen av din arbetstid. Primära arbetsuppgifter är att leda det praktiska vardagsarbetet i nära samråd med övriga medarbetare. Detta sker under verksamhetschefens övergripande ansvar samt utifrån fattade beslut. Gruppledaren svarar för att goda och stimulerande livsvillkor skapas för brukarna, att goda relationer upprätthålls med anhöriga/gode män samt att arbetsmiljön utvecklas positivt. Gruppledaren ska även arbeta med vissa personalfrågor exempelvis värdegrund/kärnvärden, rekrytering och introduktion av nya medarbetare etc.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:

  • lämplig högskoleutbildning tex beteendevetare, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig.
  •  erfarenhet av arbete med aktuell målgrupp samt ha kännedom om LSS-lagstiftningens intentioner om bland annat brukarens medbestämmande.
  • behärska svenska språket i tal och skrift samt ha god datavana.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper som t.ex. förmåga att samarbeta samt att arbeta självständigt. Meriterande är tidigare erfarenhet av att arbeta i arbetsledande roll.

Körkort är ett krav.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 augusti 2017