Kurator till Skäggetorpsskolan

Sista ansökningsdatum: 2017-11-22
Referensnummer: 2017/1611
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Deltid
Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde: 2018-01-08

Kontaktperson:
Anderz Bergholtz, rektor, 013-207903

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skäggetorpsskolan är en skola med elever i årskurs 6-9 där de flesta har mångkulturell bakgrund. Skolan har också flera förberedelseklasser där nyanlända elever tas emot. Vår skola präglas av ett mycket stort engagemang och hög grad av flexibilitet. Vår idé om kvalitet är vikten av lärarens undervisningspotential i klassrummet och samverkan mellan personal och elever. Vi tror också att kvalité uppnås genom aktivt arbete med värdegrunden och att personal oavsett arbetsuppgifter tar initiativ, påverkar och analyserar verksamheten.

Vi söker nu en kurator på 75% under året 2018, för att stödja elever och föräldrar samt ge konsultation till personal på de olika resursskolorna.

Arbetsbeskrivning

Din roll är att arbeta förebyggande, främja hälsa och undanröja hinder för lärande och utveckling hos eleverna. Uppdraget innebär att utifrån en helhetssyn på individen föra dialog, analysera, förstå och arbeta med sociala processer samt samverka med det professionella nätverket. Utifrån dina kunskaper ger du förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg för att ge elever möjlighet till ökad måluppfyllelse. Som kurator ingår du i elevhälsoteamet på skolan och tillför kompetens i socialt arbete och tillsammans med övriga professioner arbetar du med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Som kurator dokumenterar du ditt arbete.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten har socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning och har med fördel arbetat som skolkurator. Kompetens och erfarenhet gällande psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är meriterande.

Som person är du trygg i dig själv. Du har en god samarbetsförmåga och väljer att se möjligheter istället för hinder.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 22 november 2017