Leanlink söker sjuksköterskor till Åleryds vårdboende

Sista ansökningsdatum: 2017-12-08
Referensnummer: 2017/1765
Antal lediga tjänster: 5

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Efter överenskommelse

Kontaktperson:
Therese Norr, verksamhetschef, 013-294915
Evelina Sönnerstedt, HR-konsult, 013-29 49 25
Fackliga representanter:
Anette Uckner, Vårdförbundet, 013-294227

Ansök här!

Om arbetsplatsen           

Hälso- och sjukvårdsorganisationen vilar på två ben: somatik och rehabilitering. Hos oss arbetar distriktsköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Totalt är vi cirka 140 anställda varav cirka 100 arbetar mot somatik och cirka 40 arbetar mot rehabilitering. Uppdraget som sjuksköterska i vår organisation omfattar kommunsjukvård och/eller hemsjukvård, det vill säga sjukvård i särskilt boende såsom servicehus eller vårdboende, samt sjukvård i patients ordinära boende. 


Nu söker vi erfarna och drivna sjuksköterskor med varierande kompetens till vårt team på Åleryds vårdboende. Uppdraget innebär att tillsammans med övriga sjuksköterskor och undersköterskor ansvara för att planera och utföra sjukvårdsinsatser för vårdboendets patienter. Verksamheten ligger i Ekholmen och har cirka 180 platser som är fördelade på sjukhem, demens, korttidsboende och växelvård.

I rollen ingår en förväntan om att kunna arbeta gränsöverskridande och att vid behov stötta upp andra delar av organisationens verksamheter och områden.

Samtliga tjänster är tillsvidareanställningar på heltid om 80 till 100%. Arbetstiden är normalt förlagd på vardagar mellan 8:00–16:30. I uppdraget tillkommer även en kvällstjänstgöring i veckan då arbetstiden är förlagd mellan 10:00-18:30. Ingen helgstjänstgöring ingår i uppdraget.

Arbetsbeskrivning

Att vara kommunalt anställd sjuksköterska innebär att vara nyfiken, samla information och att leda samt planera sjukvårdsinsatser med, och utifrån, den enskilda patienten. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att utföra såväl akuta som planerade insatser, samt att arbeta för en god hälso- och sjukvård utifrån individens behov, förutsättningar och livsstil. Arbetet är i stor utsträckning självständigt då du har ett enskilt och huvudsakligt patientansvar för ett antal avdelningar med tillhörande vårdplatser, men du kommer även att ingå i ett tätt och nära samarbete med dina kollegor på huset.

Vår verksamhet är avtalsstyrd vilket medför dialog och samverkan med flertalet aktörer. Som sjuksköterska med inriktning mot kommunsjukvård ansvarar du i din yrkesroll för att leda omvårdnadsarbetet och att tillsammans med övriga medarbetare göra en samlad bedömning av patientens behov av hälso- och sjukvård, rehabilitering och omsorg.

Konkret innebär detta att du;

  • arbetar utifrån en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn
  • visar omsorg om - och respekt för - patientens autonomi, integritet och värdighet
  • tillvaratar patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter
  • visar öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar
  • arbetar utifrån patientens och/eller närståendes önskemål och för deras talan vid behov
  • tillvaratar arbetslagets och andras kunskaper/erfarenheter
  • genom teamsamverkan bidrar till en helhetssyn om patienten

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssjuksköterska. Du har goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt. Du har körkort och kan cykla.

Vi söker dig som har en förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett fungerande och effektivt sätt. Du är problemlösande, har god samarbetsförmåga och kan anta ett flexibelt förhållningssätt till dina arbetsuppgifter. Som person är du även lyhörd och har förmågan att bemöta kunders olikheter på ett professionellt sätt. Arbetet är i stor utsträckning självständigt och ställer krav på att du är drivande och självgående.

Intervjuer kommer att ske löpande och tillträde sker efter överenskommelse.


Vad vi kan erbjuda dig

Vi ger dig möjligheten att få vara med och etablera ett nytt team där du själv kan välja inriktning mot demens, korttidsvård och/eller sjukhem. Utifrån dina tidigare erfarenheter och tillsammans med dina nya kollegor kan du bidra till att forma ett effektivt och fungerande samarbete, med goda patientrelationer, utifrån redan etablerade rutiner.

Vi satsar kontinuerligt på kompetensutveckling och erbjuder utbildningar i syfte att stärka dig i din roll som kommunal sjuksköterska. Vi erbjuder även möjligheter till att läsa yrkesrelevanta poängutbildningar efter eget intresse på distans som kan stärka dig i ditt uppdrag. 

Som anställd i hälso- och sjukvårdsorganisationen kan helgs- och kvällstjänstgöring förekomma, men i ditt huvudsakliga uppdrag på Åleryd kommer du endast att arbeta vardagar. Detta innebär att du arbetar en kortare kvällstur i veckan och att din huvudsakliga arbetstid kommer att vara förlagd på dagtid vardagar.

Avslutningsvis fokuserar vi på att hitta mervärde för patient och medarbetare, vilket ger utrymme till att kunna ge patient och varandra det lilla extra! 

ANSÖK HÄR!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 23 november 2017