Projektledare/pedagog vid Linköpings Kulturskola

Sista ansökningsdatum: 2016-10-31
Referensnummer: 2016/1741
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Deltid
Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde: Snarast, efter överenskommelse

Kontaktperson:
Anders Johansson, 013-207366
Fackliga representanter:
Christer Samuelsson, 0704-471479

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linköpings Kulturskola undervisar ca 3 000 barn och ungdomar i musik, dans, bild & form samt teater. Verksamheten är bred och erbjuds i kommunens alla delar. Personalen består av ca 45 lärare, två i ledningsfunktion samt tre administratörer.

Kommunens rekrytering bör avspegla mångfalden och därmed den erfarenhet, kunskap och förmåga som finns hos Linköpingsborna. Detta höjer den totala kompetensnivån hos personalen och bidrar till ett effektivt nyttjande av resurser.

Arbetsbeskrivning

Kulturskolan har fått i uppdrag att bedriva kulturell verksamhet i de socioekonomiskt svaga bostadsområden som finns i Linköping. Ett utredningsarbete är gjort och nu är det dags att sätta planerna i verket. Vi söker därför en projektledare/pedagog som får i uppgift att under hösten förbereda verksamheten samt till våren 2017 formera ett arbetslag som startar upp undervisning i bostadsområdena.

Anställningen är först och främst under läsåret  2016-2017 med möjlighet till fortsättning. Projektmedel finns fram till våren 2019.

Kvalifikationer

Pedagogisk utbildning vid t ex musikhögskola eller motsvarande. Erfarenhet av liknande verksamhet som den ovan beskrivna är meriterande.

Förmåga att samla och leda en grupp medarbetare i de pedagogiska och andra utmaningar som följer projektet. Administrativ kompetens. Skriftliga och muntliga färdigheter.

Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet. Inom ramen för kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2016-2017 ska förvaltningen arbeta för en attraktiv, hälsosam och kreativ kommun. Under de närmaste året står verksamheten för flera spännande utmaningar, som byggnation av ny simhall, ny ridsportsanläggning, utveckling av kreativa mötesplatser för unga vuxna och byggnation av Allaktivitetshus. Som stöd i det strategiska utvecklingsarbetet finns kultur- och fritidskontoret med sakkunniga tjänstemän.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 22 oktober 2016