Socialsekreterare IFO Resursgruppen

Sista ansökningsdatum: 2017-11-24
Referensnummer: 2017/1711
Antal lediga tjänster: 2

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde: 2018-01-01

Kontaktperson:
Angelika Nordin, HR, 013-294726
Pia Teivik, gruppchef, 013-207757
Fackliga representanter:
Gustav Södling, Vision , 013-20 76 13
Christina Gustavsson, SSR, 013-20 78 54

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Socialförvaltningen bedriver en socialtjänst som kännetecknas av goda kunskaper om medborgarnas och individers behov av sociala insatser. På socialförvaltningen arbetar cirka 410 personer med myndighetsbeslut inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg (barn och unga, vuxna, familjerätt, familjehem, HVB, EKB), försörjningsinsatser (ekonomiskt bistånd) och äldre och funktionsnedsatta (personer med funktionsnedsättning, LSS och äldreomsorg).

Arbetsuppgifter

Som Socialsekreterare på Resursgruppen arbetar du som verkställande samverkanspartner till IFO utredningsgrupper och IFO uppföljning familjehem, HVB och EKB. Uppdraget är att söka och föreslå uppdragstagare (stödfamiljer, kontaktfamiljer, familjehem etc) utifrån efterfrågade behov.

Du utreder och bedömer förmåga hos varje uppdragstagare utifrån BBIC (Barns behov i centrum). Det görs genom djupintervjuer och hembesök. Du har även ansvar att följa upp och stödja uppdragstagarna i vardagen för att underlätta placeringen. Du medverkar i samarbete med det placerade barnets/ungdomens socialsekreterare för att underlätta utredningsarbetet.

Utifrån Sociallagstiftningen har Socialförvaltningen ansvar för att ordna med resurser utifrån behov. Du arbetar nätverkande och kontaktskapande kontinuerligt för att kunna möta behov. I vissa fall tar vi hjälp av organisationer för att lösa placeringar. Socialförvaltningen har dock ansvaret för att utreda och bedöma förmåga.

I arbetet ingår som en viktig del att du dokumenterar, skriver underlag till utredningar samt gör kontinuerliga bedömningar. Vi arbetar med ett systemteoretiskt synsätt. Förtroende, delaktighet och samverkan är tre nyckelbegrepp hos oss.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har Socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren finner likvärdig. Dokumenterad utbildning i socialrätt är ett krav, liksom körkort. Meriterande är tidigare erfarenhet (minst 2 år) av att arbeta med socialt utredningsarbete.

  • Du är bra på att uttrycka dig skriftligt samt har ett strukturerat arbetssätt.
  • Du är intresserad av att arbeta aktivt med barn och ungdomar utifrån ett stödjande och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
  • Du är tydlig, trygg i dig själv och kan sätta gränser när det behövs.
  • Du kan arbeta både självständigt och i grupp.
  • Du har förmåga att samverka med andra och upprätthålla goda kontakter och relationer i arbetet.
  • Du är nyfiken på andra människor, initiativrik och uppskattar omväxlande arbetsuppgifter, samt har förmågan att hitta alternativa lösningar.

I gengäld kan vi erbjuda dig ett meningsfullt och viktigt arbete. Om du tror på barns och ungdomar möjlighet till utveckling och vill vara med att skapa meningsfullhet för dem, är detta rätt jobb för dig.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 13 november 2017