Socialsekreterare till mottagning/utslussning EKB

Sista ansökningsdatum: 2017-08-27
Referensnummer: 2017/1154
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse

Kontaktperson:
Angelika Nordin, HR, 013-294726
Camilla Haataja, gruppchef, 013-207617
Fackliga representanter:
Gustav Södling, Vision , 013-20 64 27

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ansvaret för de ensamkommande barnen gick 2006 över från Migrationsverket till Sveriges kommuner. Ansvaret innefattar både mottagande, placering och uppföljning för dessa barn med syfte till självständighet. EKB-gruppen vid Socialförvaltningen är en relativt ny arbetsgrupp som bildades januari 2013.

Vi söker nya medarbetare till EKB-gruppen. Här får du verkligen chansen att leva upp till våra tre värdeord Modiga, Mänskliga och Mångfasetterade! Du får vara med och göra en konkret skillnad för några av våra mest utsatta barn och ungdomar när de går mot vuxenlivet.

Arbetsbeskrivning

Arbetet i EKB-gruppen på Socialförvaltningen innefattar utredningar enligt socialtjänstlagen samt uppföljning av fattade biståndsbeslut och andra insatser på ungdomarnas väg mot vuxenlivet eller vägen in i samhället. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. I arbetet får du möjlighet att utifrån en myndighetsroll följa barnet/ungdomen från första tiden i Sverige till ett självständigt vuxenliv. Samverkan internt inom förvaltningen och externt med andra berörda aktörer som exempelvis gode män, skola, boenden, hälso- och sjukvård samt Arbetsförmedlingen är viktiga för att uppnå detta.

Som socialsekreterare arbetar du utifrån de mål som socialnämnden beslutat om. Nämndens verksamhet ska genomsyras av professionellt bemötande och god tillgänglighet. Myndighetsutövningen ska ske rättssäkert och effektivt. Insatser och stöd till de ensamkommande barnen ska syfta till att de integreras i det svenska samhället. Arbetet kräver stor flexibilitet då behoven ser olika ut utifrån individens förutsättningar.

Vi söker nu medarbetare till mottagningen och till utslussen.

På mottagningen arbetar du tillsammans med dina kollegor och ni ansvarar för alla nya anvisningar och inkommande förfrågningar till gruppen, ibland även anmälningar. Ni samordnar stödboenden och HVB-platser ihop och du handlägger egna ärenden.

På utslussen har du tillsammans med dina kollegor även här ett övergripande ansvar för de inskrivna ungdomarna och stöttar dem i de sista stegen mot sitt vuxenblivande. Ni samordnar utslussplatser ihop och du handlägger egna ärenden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har Socionomexamen/Beteendevetenskaplig examen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Meriterande är erfarenhet av myndighetsutövning. Du har god kännedom om sociallagstiftningen, om ensamkommande barn samt asyl- och migrationsprocessen.

För att passa i rollen som socialsekreterare hos oss krävs en stor personlig mognad, att du är självgående i ditt arbete och har lätt för att samarbeta. Du har förmågan och viljan att lägga ned tid, energi och engagemang i ditt arbete. Arbetet kräver även en god analytisk och språklig förmåga.

Om du vill vara med att skapa bättre förutsättningar för ensamkommande barn och ungdomar och deras etablering i samhället, är detta rätt jobb för dig.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 augusti 2017