Speciallärare till Änggårdsskolan

Sista ansökningsdatum: 2016-10-26
Referensnummer: 2016/1780
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 2017-01-09

Kontaktperson:
Åsa Norberg, 013-207838

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Änggårdsskolan är en skola som ligger i bostadsområdet Lambohov. Skolan har cirka 330 elever i åldrarna 6-12 år och består av förskoleklasser, grundskola och fritidshem. Änggårdsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla tar ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Vi söker nu en speciallärare, inriktning år 1-6. Eventuellt kan detta kombineras med ett koordinatorsuppdrag.

Arbetsbeskrivning

Du ska stödja arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Detta kan ske både enskilt och i klassrumsundervisning i form av dubbelbemanning av lektioner.

Tjänsten innebär arbete i ett team kring eleven/elever där du bidrar till att upptäcka och kartlägga elevens stödbehov samt utforma arbetsmetoder som är forskningsbaserade och utvärderingsbara.

Kvalifikationer

Speciallärare för åk 1-6.

Din profil

  • Du har goda pedagogiska kunskaper, är väl förtrogen med styrdokumenten och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
  • Du har förmågan att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och ge eleverna möjlighet att uppnå sina mål
  • Du har god förmåga att föra det specialpedagogiska arbetet framåt gällande kartläggning, analys och utformning av undervisningen utifrån resultatet
  • Du är lösningsfokuserad och visar god förmåga att skapa relationer med elever, kollegor och föräldrar
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 23 oktober 2016