Stödpedagoger till Socialpsykiatrin i samarbete med Region Östergötland

Sista ansökningsdatum: 2017-12-22
Referensnummer: 2017/1752
Antal lediga tjänster: 3

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 1 mars

Kontaktperson:
Ninni Björk, 013-263185
Carin Nilsson, 013-206571
Fackliga representanter:
Lina Hulterström, Kommunal, 013-20 56 61
Mats Olsson, Vision, 013-20 60 84

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Region Östergötland och Linköpings kommun ska gemensamt starta ett korttidsboende för personer med psykisk ohälsa. Korttidsvården är avsedd för personer som efter en rehabiliteringsperiod bedöms kunna återvända till ordinärt boende eller bedöms vara aktuella för bostad med särskild service. På korttidsboendet kommer personal med anställning både från regionen och från kommunen att jobba tillsammans.

Verksamheten är avsedd för personer från 18 år vars psykiatriska vårdbehov under en avgränsad period upp till 6 månader inte bedöms kräva psykiatrisk heldygnsvård men där vårdbehovet heller inte kan tillgodoses i den enskildes boende eller inom öppenvård.

Arbetsbeskrivning

Målsättning är att ge personer med psykisk funktionsnedsättning en möjlighet till stöd/rehabilitering/behandling och vårdplanering i en trygg miljö utanför sjukhus och slutenvård innan den enskilde flyttar hem till ordinarie boende eller till bostad med särskild service. Insatserna ska vara en del av den enskildes vårdplanering och utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Stödet ska utformas så att det stärker den enskildes psykiska och fysiska hälsa, självkänsla och självständighet. Vidare också att öka den enskildes delaktighet i samhället och därmed förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Korttidsvården omfattar medicinska, psykologiska och sociala insatser.

Insatserna utformas tillsammans med den enskilde och kan innebära omvårdnad och stöd vid matsituationer, stöd i hemlivsaktiviteter och daglig verksamhet/aktiviteter och social gemenskap. Stödet innebär också att göra regelbundna besök i det ordinära boendet då målsättningen är att flytta hem alt till ett särskilt boende. Du kommer också att arbeta i ett nära samarbete med behandlande öppenvård och andra aktörer.

Du arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande som präglas av lugn och positiva förväntningar på boenden i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Motiverande och målfokuserat förhållningssätt för att underlätta den boendes egen kraft att gå vidare.

Att föra journal och arbeta strukturerat kring vårdplaner och genomförandeplaner mfl. är en viktig del i arbetet. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och fortbildning. Arbetstiden är schemalagd med sovande jour.

Kvalifikationer

Du är beteendeveterare, socionom, arbetsterapeut, har relevant KY-utbildning, YH-utbildning skötare/undersköterska med inriktning psykiatri eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig utbildning.

Erfarenhet av psykiatri och/eller neuropsykiatri och missbruk är ett krav. Har du relevanta utbildningar inom området och genomgått ESL-utbildning, MI-utbildning, FIT är det meriterande.

Vi söker dig som vill arbeta i nära samverkan och samarbete med andra, är strukturerad, stabil och självgående. Du är flexibel, har ett gott omdöme och tycker om utmaningar i ditt arbete. Du ska vidare ha ett intresse av att arbeta med psykiatrisk rehabilitering. Körkort är ett krav.

Vi behöver din ansökan senast den 22/12.

ANSÖK HÄR!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 11 december 2017