Sommarjobb gymnasieskolan

Ni som har blivit erbjudna sommarjobb har fram till 8 Maj att tacka Ja eller Nej.
Om ni inte svarar så tackas det automatiskt Nej.

Vem kan söka sommarjobb?
Du som går i åk 1 eller 2.

Om du inte är svensk medborgare krävs även uppehålls- och arbetstillstånd från Migrationsverket.

Kan jag lämna intresseanmälan för sommarjobb till både Feriebas och Sommarföretagaren?
Ja, du kan lämna intresseanmälan till bägge, men du kan bara tacka ja till en erbjuden plats. Du kan alltså inte sommarjobba både via Feriebas och Sommarföretagaren.

Hur görs urvalet för sommarjobbare i åk 1 eller 2 i gymnasiet?
Det sker genom ett slumpmässigt urval i datasystemet vi använder oss av.

Under vilken period kan man söka sommarjobb inom kommunen?
Under perioden 27 februari – 19 mars kommer Feriebanken att vara öppen.

Var gör jag min ansökan?
Ansökan görs via www.linkoping.se, information finns på startsidan under ansökningsperioden.

När får man besked om sommarjobb?
Under april.

Hur får man besked om sommarjobb?
Man får besked om sommarjobb via e-postadressen som uppgavs vid registreringen.

Om jag inte får sommarjobb?
Om du inte får sommarjobb i första urvalet står du som reserv till de platser du gjort intresseanmälan på.

Har jag större chans att få sommarjobb i år då jag inte fick något sommarjobb förra året?
Nej tyvärr, det sker ett slumpmässigt urval i datasystemet.

Om jag tackat ja till erbjudet sommarjobb, har jag då möjlighet att senare byta period?
Nej, om du inte kan arbeta de tre veckor du erbjudits sommarjobb kan du inte byta period.

Vilken lön får jag?
Timlönen exklusive semesterersättning för sommarjobben 2017 är:

Ålder Timlön
< 15 50,00 kr
16 - 18 70,00 kr
19 < 114,55 kr

När betalas lönen ut?
Lönen betalas ut månaden efter att du arbetat, förutsatt att du lämnat in närvarorapporten till Jobb- och kunskapstorget direkt efter avslutad period. Linköpings kommun betalar ut lönen 27/7, 25/8 samt 27/9.

Hur betalas lönen ut?
Lönen betalas ut till det konto som du själv har anmält till Nordea i samband med anställningen eller via ett utbetalningskort som skickas till den adress du uppgivit.

Kan min kompis överta min plats för sommarjobb om jag måste tacka nej?
Nej, datasystemet gör ett nytt slumpmässigt urval bland reserverna för den aktuella platsen.

Jobb- och kunskapstorget, feriejobb

Telefon: 013-20 55 00

E-post: Skicka e-post till Jobb- och kunskapstorget, feriejobb

E-post: feriearbete@linkoping.se

Postadress: Jobb- och kunskapstorget
581 81 Linköping

Besöksadress: Nygatan 19
Nygatan 19 på karta

Senast uppdaterad den 3 maj 2017