Praktik, sommarjobb eller examensarbete?

Söker du praktik, sommarjobb eller vill du göra ditt examensarbete på Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen?

Människor

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en attraktiv, effektiv, trygg, säker och hållbar miljö för kommunens invånare, företag och besökare. Inom förvaltningen finns fyra kontor där alla jobbar med samhällsbyggnadsfrågor på ett eller annat sätt.

Våra verksamheter

Bygglovskontoret

...ansvarar för myndighetsutövning av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Kontoret är rådgivande och handlägger ansökan i ärenden som gäller bygglov, bygganmälan och bostadsanpassningsbidrag. Bygglovskontoret erbjuder även energi- och klimat rådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer.

Kommunlantmäteriet

...ansvarar för lantmäteri- och kartverksamhet och består av de två avdelningarna lantmäterimyndigheten samt GIS och landskapsinformation. Lantmäterimyndigheten ansvarar för alla frågor som gäller fastighetsbildning och är även ansvarig för namn- och adressättning i kommunen. GIS och landskapsinformation ansvarar för allt som har med kommunens geografiska information att göra. Detta innebär bland annat geografiska informationssystem (GIS), fältmätning och ajourhållning av kommunens kartor.

Miljökontoret

...ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd enligt gällande lagstiftning. Inspektioner, provtagning och utredningar ingår i tillsynsarbetet. En del arbete bedrivs i projektform. Miljökontoret ger också allmänhet och företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor.

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

...planerar hur staden ska utvecklas i form av översikts- och detaljplaner. Vi bygger och sköter om stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi ser också till så att du ska kunna ta dig fram i Linköping på ett smidigt sätt, oavsett om du väljer att gå, cykla, åka kollektivt eller om du tar bilen. Inom kontoret finns fem avdelningar. Drift och underhåll, Detaljplanering, Mark och exploatering, Stadsmiljö och Översiktsplanering.

Anmäl intresse

Vi är måna om att ha ett nära samarbete med studenter från de utbildningar som berör våra verksamhetsområden. Vi får då en möjlighet att visa upp vår verksamhet och vår arbetsplats samt ta del av nya idéer och tankesätt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 oktober 2016