Hälso- och sjukvård

Tycker du att människor och deras välmående är det viktigaste som finns? Är du undersköterska, sjuksköterska, läkare, kurator, arbetsterapeut eller har en annan utbildning och erfarenhet inom hälsa och sjukvård? Inom Linköpings kommun finns det många karriärmöjligheter för dig. Främst finns hälso- och sjukvårdsjobben inom förvaltningarna Omsorgs- och äldreförvaltningen och Leanlink.


Lediga jobb just nu inom området Hälso- och sjukvård:

Undersköterskor till Åleryds vårdboende Äldreomsorg 2017-10-04
Talpedagog/Logoped till Södra skolområdet Vidingsjö skola 2017-17-04
Fysioterapeut/sjukgymnast till Leanlink, semestervikariat Äldreomsorg 2017-07-04
LSS Barn och Ungdom söker tim- och semestervikarier till Furirgatans boende Sektion för resurs- och stödverksamhet 2017-06-04
Sjuksköterska till jourorganisation Äldreomsorg 2017-30-04
Arbetsterapeut till särskilt boende, Leanlink Äldreomsorg 2017-03-04
Arbetsterapeut/Fysioterapeut, kommunal HSL-resurs till vårdplaneringsteamet Äldreomsorg 2017-06-04
Sjuksköterska, kommunal HSL-resurs till vårdplaneringsteamet Äldreomsorg 2017-05-04
Psykolog till östra skolområdet Ekungeskolan/Tallbodaskolan 2017-03-04
Undersköterska till Blandarens hemtjänst Äldreomsorg 2017-31-03
Undersköterska Linghems hemtjänst Äldreomsorg 2017-30-03
Psykolog till skolor i Skäggetorp Rosendalsskolan 2017-31-03
Undersköterska till Tallboda hemtjänst Äldreomsorg 2017-29-03
Fysioterapeut/sjukgymnast Råd och Stöd 2017-07-04
Arbetsterapeuter till Leanlink, semestervikariat Äldreomsorg 2017-05-04
Sjuksköterskor till särskilt boende, Leanlink Äldreomsorg 2017-31-03
Sjuksköterskor till Leanlink hemsjukvård Äldreomsorg 2017-31-03
Sjuksköterskor natt Äldreomsorg 2017-31-03
Semestervikarierande vårdare till LSS verksamheter för barn och ungdomar Sektion för resurs- och stödverksamhet 2017-31-03
Specialistundersköterskor till Leanlink sommaren 2017 Äldreomsorg 2017-30-04
Semestervikarier till Leanlink Äldreomsorg Äldreomsorg 2017-30-04
Timvikarierande specialistundersköterskor till Leanlink Äldreomsorg 2017-31-03
Sjuksköterskor till Åleryds vårdboende Äldreomsorg 2017-31-03
Sjuksköterskor till Leanlink sommaren 2017 Äldreomsorg 2017-31-05
Sjuksköterskor till Leanlink, servicehus och vårdboende Äldreomsorg 2017-31-03