Pedagogiskt arbete

Tycker du att barn och ungas lärande är det roligaste och viktigaste som finns så passar du kanske som barnskötare, förskollärare eller lärare i grund- eller gymnasieskolan. Det finns också möjlighet att arbeta med vuxnas lärande och med nyanlända som vill lära sig svenska genom SFI, svenska för invandrare. I Linköpings kommun finns de flesta pedagogiska jobben inom Utbildningsförvaltningen. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Pedagogiskt arbete:

Gymnasielärare i Webbutveckling och Gränssnittsdesign Gymnasieskolan Berzelius 2017-07-06
Fritidspedagoger till Vallastadens skola Vallastadens grundskola 2017-12-06
Barnskötare till fritidshem Ekängsskolan 2017-12-06
Modersmålslärare/studiehandledare i arabiska till Ekkälleskolan Ekkälleskolan 2017-06-06
Lärare i spanska till Skäggetorpsskolan Skäggetorpsskolan 2017-12-06
Lärare åk 1-3 till Bäckskolan Bäckskolan 2017-14-06
Elevassistent till särskoleintegrerad elev åk 4 - Kvinnebyskolan Kvinnebyskolan 2017-12-06
Specialpedagog/speciallärare till Ljungsbro skola Ljungsbroskolan 2017-11-06
Fritidspedagog till Slestadsskolan Slestadsskolan 2017-15-06
Lärare i SV/SO årskurs 6 till Slestadsskolan Slestadsskolan 2017-15-06
Förskollärare till nya förskolan på Harvestadsskolan Harvestad förskola 2017-07-06
Lärare i MA/NO/TK årskurs 7-9 till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-07-06
Förskollärare med arbetslagledaruppdrag Linghem/Gistad Förskola 2017-07-06
Lärare i fritidshem/idrottslärare till Vidingsjöskolan Vidingsjö skola 2017-06-06
Fritidspedagog/lärare i fritidshem Vist skola 2017-06-06
Förskollärare med arbetsledaruppdrag till Fredriksbergsvägen 31 Förskolor Fredriksberg 2017-10-06
Resurslärare till IVAS, Anders Ljungstedts gymnasium Anders Ljungstedts gymnasium 2017-06-06
Grundskollärare till gymnasiesärskola på Anders Ljungstedts gymnasium Anders Ljungstedts gymnasium 2017-06-06
Förskollärare till Fredriksberg förskolor Förskolor Fredriksberg 2017-10-06
Barnskötare till Hagbyskolans fritidshem Hagbyskolan 2017-05-06
Speciallärare till Hagbyskolan Hagbyskolan 2017-05-06
Elevassistent till Blästadsskolan Blästadsskolan 2017-05-06
Elevassistent till Vallastadens grundsärskola Vallastadens särskola 2017-05-06
Klasslärare i årskurs 5 till Björnkärrsskolan Björnkärrsskolan F-åk 6 2017-16-06
Hälsopedagog/Supermentor till Nya Rydsskolan Nya Rydskolan F-åk 5 2017-05-06
Förskollärare till Förskolor T1 T1 Förskola 2017-05-06
Förskollärare i förskoleklass eller år 1 till Änggårdsskolan Änggårdsskolan 2017-05-06
Förskollärare till Tornhagen/Vasa förskolor Tornhagen Förskola 2017-06-06
Förstelärare åk 1 Atlasskolan 2017-02-06
Förskollärare Förskolor Valla 2017-04-06
Specialpedagog Sektion för resurs- och stödverksamhet 2017-02-06
Förskollärare med arbetslagsuppdrag T1 Förskola 2017-16-06
Förskollärare till nyöppnad förskola i Vikingstad! Valkebo förskolor 2017-04-06
Fritidspedagog/Förskollärare till Skeda/Slaka Skola Skeda/Slaka skolor 2017-11-06
Lärare 4-6 på Ljungs skola Ljungsbroskolan/Ljungs skola 2017-31-05
Förskollärare till Tiny Tots Förskolor Valla 2017-31-05
Förskollärare till Malfors förskolor i Ljungsbro Ljungsbro förskola 2017-07-06
Förskollärare till Slestad Lambohov Skeda, Slaka Förskola 2017-30-05
Förskollärare till Slaka och Skeda Udde Lambohov Skeda, Slaka Förskola 2017-30-05
Lärare i MA/NO till Arenaskolan Arenaskolan 2017-30-06
Förskollärare 75-100% Ljungsbro skola Ljungsbroskolan 2017-30-05
Förskollärare till Västerlösa, Valkebo förskolor Valkebo förskolor 2017-04-06
Lärare årskurs 7-9 i SV, SVA och EN Ånestadsskolan 2017-31-05
Lärare år 5 till Nya Rydsskolan Nya Rydskolan F-åk 5 2017-30-05
Lärare till barn- och fritidsprogrammet till Anders Ljungstedts gymnasium Anders Ljungstedts gymnasium 2017-29-05
Lärare till förskoleklass Ekängsskolan 2017-29-05
Logoped/specialpedagog till Nykil, Ulrika och Rappestad skolor Ulrika/Nykil/Rappestad 2017-29-05
Förskollärare till förskolan Ådalagatan Kungsberget Förskola 2017-31-05
Lärare i SV/SVA till Arenaskolan Arenaskolan 2017-11-06
Förskollärare till förskoleklass på Nya Rydsskolan Nya Rydskolan F-9 2017-31-05
Lärare till låg- och mellanstadiet på Björnkärrsskolan Björnkärrsskolan F-åk 6 2017-16-06
Lärare i Hem- och konsumentkunskap till Arenaskolan Arenaskolan 2017-30-06
Förstelärare i fritidshem till Slestadsskolan Slestadsskolan 2017-30-05
Lärare i Svenska/SVA och Engelska Slestadsskolan 2017-30-05
Förstelärare med inriktning mot ekonomi till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-31-05
SO-lärare i tvålärarsystem till Malmslättsskolan-Tokarp Malmslättsskolan - Tokarp åk 7-9 2017-02-06
Lärare spanska/engelska i tvålärarsystem till Malmslättskolan - Tokarp Malmslättsskolan - Tokarp åk 7-9 2017-31-05
Lärare i SPA/EN till Arenaskolan Arenaskolan 2017-30-06
Lärare i SV/EN till Arenaskolan Arenaskolan 2017-30-06
Förskollärare till Källtorpsvägen i Slaka Lambohov Skeda, Slaka Förskola 2017-30-05
Förstelärare med särskilt uppdrag i matematik till Linghemsskolan Linghemsskolan 2017-02-06
Arenaskolan söker lärare i MA/NO åk 7-9 Arenaskolan 2017-31-05