Pedagogiskt arbete

Tycker du att barn och ungas lärande är det roligaste och viktigaste som finns så passar du kanske som barnskötare, förskollärare eller lärare i grund- eller gymnasieskolan. Det finns också möjlighet att arbeta med vuxnas lärande och med nyanlända som vill lära sig svenska genom SFI, svenska för invandrare. I Linköpings kommun finns de flesta pedagogiska jobben inom Utbildningsförvaltningen. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Pedagogiskt arbete:

Förskollärare till Lambohov Valkebo förskolor 2017-17-04
Lärare årskurs 1 till Ljungsbro skola Ljungsbroskolan 2017-12-04
Förskollärare till förskolan Bataljonsgatan Ekkälleskolan 2017-17-04
Lärare åk 1 till Nygårdsskolan Nygårdsskolan 2017-12-04
Förskollärare, 2 st Kungsberget Förskola 2017-11-04
Musiklärare på Kvinnebyskolan Kvinnebyskolan 2017-16-04
Lärare åk.1-3 till Vallastadens skola T1-skolorna F-åk 6 2017-11-04
Förskollärare till Blästad förskolor Förskolor Blästad 2017-23-04
Förskollärare till Skeda Udde, Slestad och Slaka Lambohov Skeda, Slaka Förskola 2017-10-04
Förskollärare till Slaka/Skeda/Slestad förskolor Lambohov Skeda, Slaka Förskola 2017-10-04
Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Himnaskolan Himnaskolan 2017-10-04
Fritidspedagoger till Vallastadens skola T1-skolorna F-åk 6 2017-10-04
Förskollärare till förskoleklass Vallastadens skola T1-skolorna F-åk 6 2017-10-04
Lärare i fritidshem Hjulsbroskolan 2017-07-04
Lärare årskurs 7-9 i SO till Fokungaskolan Folkungaskolan 2017-09-04
Fritidspedagog till Södra Ekkällan Ekkälleskolan 2017-06-04
Lärare åk 7-9 i sv/ma med tränarutbildning i innebandy Arenaskolan 2017-15-05
Förstelärare med särskilt uppdrag till Slestadsskolan Slestadsskolan 2017-24-04
Lärare till förskoleklass, Nya Rydsskolan Nya Rydskolan F-åk 5 2017-06-04
Lärare år 5 till Nya Rydsskolan Nya Rydskolan F-åk 5 2017-06-04
Idrottslärare till Vidingsjöskolan Vidingsjö skola 2017-05-04
Fritidspedagog eller lärare i fritidshem Kungsbergsskolan 2017-06-04
Lärare i MA/NO /Teknik årskurs 7-9 till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-06-04
Fritidspedagog med idrott eller musik till Änggårdsskolan Änggårdsskolan 2017-09-04
Lärare till förberedelseklass på Björnkärrsskolan Björnkärrsskolan F-åk 6 2017-05-04
Förskollärare med arbetslagsledaroll Berga/Bäck/Vidingsjö 2017-05-04
Lärare årskurs 4-6 till Kungsbergsskolan Kungsbergsskolan 2017-06-04
Lärare F-3 till Kungsbergsskolan Kungsbergsskolan 2017-06-04
Förskollärare till ny förskola Berga/Bäck/Vidingsjö 2017-05-04
Fritidspedagog med inriktning idrott Ekungeskolan/Tallbodaskolan 2017-04-04
SO-lärare till resursskolan Slussen Sektion för resurs- och stödverksamhet 2017-04-04
Grundlärare i fritidshem /fritidspedagog/ arbetslagsledare Harvestadsskolan 2017-04-04
Lärare i ma/no till Atlasskolan 2017-04-04
Lärare till Atlasskolan 2017-04-04
Lärare åk 1-3 på Harvestadsskolan Harvestadsskolan 2017-04-04
Förskollärare Pedagogista till Tornhagens förskolor Tornhagen Förskola 2017-04-04
Svenska/spanskalärare Elsa Brändströms skola 7-9 2017-03-04
Barnskötare/Elevassistent Ryd Förskola 2017-03-04
Förste förskollärare till Lambohov Lambohov Skeda, Slaka Förskola 2017-03-04
SFI-lärare till Birgittaskolan Birgittaskolans gymnasium och Vuxenutbildning 2017-03-04
Förstelärare med vilja att driva utveckling och skapa team Vist skola 2017-02-04
Lärare åk 7-9 i idrott Elsa Brändströms skola 7-9 2017-03-04
Fritidspedagog till Nya Rydsskolan Nya Rydskolan F-9 2017-03-04
Resurspedagog IVAS, ALG Anders Ljungstedts gymnasium 2017-03-04
Fritidspedagog med driv Vist skola 2017-02-04
Lågstadielärare till härligt team Vist skola 2017-02-04
Resurspedagog gymnasiesärskolan, ALG Anders Ljungstedts gymnasium 2017-03-04
Lärare f-3 T1-skolorna T1-skolorna F-åk 6 2017-30-03
Lärare 1-3 på Änggårdsskolan Änggårdsskolan 2017-30-03
Lärare år 3 till Änggårdsskolan Änggårdsskolan 2017-30-03
Lärare år 3 till Änggårdsskolan Änggårdsskolan 2017-30-03
Förste förskollärare till Hjulsbro och Ånestads förskolor Hjulsbro/Ånestad 2017-02-04
Förskollärare Brunnsgatan 10 T1 Förskola 2017-30-03
Studentmedarbetare - Stödja SFI undervisningen Birgittaskolans gymnasium och Vuxenutbildning 2017-24-04
Talpedagog till Nykil, Ulrika och Rappestad skolor på 30 % Ulrika/Nykil/Rappestad 2017-02-04
Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, ALG Anders Ljungstedts gymnasium 2017-03-04
Lärare åk 4-6 ma, no, tk på Bäckskolan Bäckskolan 2017-05-04
Lärare till Bäckskolans Förberedelseklass Bäckskolan 2017-05-04
Förskollärare till Atlas förskola Atlasskolan 2017-10-04
Lärare med specialpedagogisk kompetens till sjukhusskolan Sektion för resurs- och stödverksamhet 2017-04-04
Lärare i fritidshem/fritidspedagog Vidingsjö skola 2017-07-04
Lärare till Skeda/Slaka skola Skeda/Slaka skolor 2017-31-03
Fritidspedagog/Förskollärare till Skeda/Slaka Skola Skeda/Slaka skolor 2017-30-04
Förskollärare till Skäggetorp Skäggetorp Förskola 2017-09-04
Lärare Trä- och Metallslöjd Nya Rydskolan F-9 2017-30-03