Pedagogiskt arbete

Tycker du att barn och ungas lärande är det roligaste och viktigaste som finns så passar du kanske som barnskötare, förskollärare eller lärare i grund- eller gymnasieskolan. Det finns också möjlighet att arbeta med vuxnas lärande och med nyanlända som vill lära sig svenska genom SFI, svenska för invandrare. I Linköpings kommun finns de flesta pedagogiska jobben inom Utbildningsförvaltningen. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Pedagogiskt arbete:

Lärare i trä- och metallslöjd till Atlasskolan Atlasskolan 2016-07-11
Lärare åk 1-3 till Vreta Klosters skola Vreta Klosters skola 2016-07-11
Musiklärare till Atlasskolan Atlasskolan 2016-07-11
Förstelärare med särskilt uppdrag till Slestadsskolan Slestadsskolan 2016-14-11
Förstelärare i Ma No Tk inom Språkintroduktionen till Folkungaskolan Folkungaskolan 2016-14-11
Folkungaskolan söker lärare i engelska och svenska Folkungaskolan 2016-13-11
Förskollärare till Valkebo förskolor Valkebo förskolor 2016-06-11
Barnskötare till fritidshem Ekängsskolan 2016-03-11
Fritidspedagog alt. lärare med inriktning mot fritidshem Ekängsskolan 2016-02-11
Lärare i sv/so inriktning åk 4-6 till Folkungaskolan Folkungaskolan 2016-11-11
Lärare åk 1-3 till Ekängens skolor Ekängsskolan 2016-03-11
Fritidspedagog till Vreta Klosters skola Vreta Klosters skola 2016-30-10
Förskollärare och Barnskötare till Tallboda förskolor Tallboda Förskola 2016-02-11
Förskollärare till Hjulsbro förskolor Hjulsbro/Ånestad 2016-11-11
Specialpedagog Anders Ljungstedts gymnasium 2016-02-11
Lärare åk 5 till Vreta Klosters skola Vreta Klosters skola 2016-02-11
Lärare Särskolan Träningsklass Särskola Hagby Ryd Björnkärr Ekholmen Blästad Slestad Tornhagen 2016-11-11
Lärare år 1 till Nya Rydsskolan Nya Rydskolan F-9 2016-26-10
Lärare till Skäggetorpsskolan Skäggetorpsskolan 2016-30-10
Speciallärare i grundskolan åk 4-6 till Folkungaskolan Folkungaskolan 2016-06-11
Folkungaskolan söker Ma och No lärare åk 7-9 Folkungaskolan 2016-01-11
Elevassistent till Nya Rydsskolan Nya Rydskolan F-9 2016-01-11
Lärare i idrott till Arenaskolan Arenaskolan 2016-07-11
Speciallärare/specialpedagog till Björnkärrsskolan Björnkärrsskolan F-åk 6 2016-01-11
Förskollärare till Adjunkten T1 Förskola 2016-13-11
Förskollärare till Duvslaget T1 Förskola 2016-13-11
Lärare i svenska/svenska som andraspråk/engelska till Skäggetorpsskolan Skäggetorpsskolan 2016-28-10
Förskollärare Lambohov Skeda, Slaka Förskola 2016-31-10
Fritidspedagog till Björnkärrssskolan Björnkärrsskolan F-åk 6 2016-31-10
Elevassistenter till Nygårdsskolan Nygårdsskolan 2016-27-10
Förskollärare till Ryds förskolor Ryd Förskola 2016-27-10
Speciallärare till Nya Rydsskolan Nya Rydskolan F-9 2016-11-11
Speciallärare till Änggårdsskolan Änggårdsskolan 2016-09-11
Lärare i Musik Ekholmsskolan 2016-31-10
Förskollärare till Tallboda förskolor Tallboda Förskola 2016-25-10
Resurs till Allergiförskolan Lambohov Skeda, Slaka Förskola 2016-26-10
Projektledare/pedagog vid Linköpings Kulturskola 2016-31-10
Musiklärare till Slestadsskolan Slestadsskolan 2016-15-11
Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Hjulsbroskolan 2016-04-11
Förskollärare/Arbetslagsledare förskolan Blåsippan T1 Förskola 2016-31-10
Förskollärare till Fredriksbergs förskolor Förskolor Fredriksberg 2016-31-10
Gymnasielärare i svenska till Berzeliusskolan Gymnasieskolan Berzelius 2016-31-10
Förskollärare till Ekholmen Förskolor Blästad 2016-31-10