Pedagogiskt arbete

Tycker du att barn och ungas lärande är det roligaste och viktigaste som finns så passar du kanske som barnskötare, förskollärare eller lärare i grund- eller gymnasieskolan. Det finns också möjlighet att arbeta med vuxnas lärande och med nyanlända som vill lära sig svenska genom SFI, svenska för invandrare. I Linköpings kommun finns de flesta pedagogiska jobben inom Utbildningsförvaltningen. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Pedagogiskt arbete:

Förskollärare till förskolor T1 T1 Förskola 2017-20-08
Förskollärare med arbetsledaruppdrag till Fredriksbergsvägen 31 Förskolor Fredriksberg 2017-06-08
Förskollärare till nya förskolan på Harvestadsskolan Harvestad förskola 2017-06-08
Förskollärare till förskolan Astrid, Tornhagens förskolor Tornhagen Förskola 2017-06-08
Förstelärare fritidshem till Vist skola Vist skola 2017-06-08
Pooltjänst till Hagbyskolan Hagbyskolan 2017-06-08
Lärare i MA/NO årskurs 4 till Slestadsskolan Slestadsskolan 2017-06-08
Fritidspedagog till Tornhagsskolan Tornhagsskolan F-åk 5 2017-17-08
Fritidspedagog till Slestadsskolan Slestadsskolan 2017-06-08
Förstelärare i fritidshem till Slestadsskolan Slestadsskolan 2017-06-08
Lärare år 4-6 till Ekdungeskolan/Tallbodaskolan Ekungeskolan/Tallbodaskolan 2017-01-08
Lärare åk 4-6 till Ljungs skola Ljungsbroskolan/Ljungs skola 2017-26-07
Fritidspedagog till Sätra och Brokinds skola/fritidshem Brokind/Sätra Skolor 2017-31-07
Fritidspedagog/Barnskötare till Hagbyskolan Hagbyskolan 2017-06-08
Lärare till förskoleklass på Ekängens skolor Ekängs-/Bärstadskolan 2017-04-08
Förskollärare till förskolan Klockaregården 36 Skäggetorp Förskola 2017-06-08
Lärare årskurs 1-6 till Ekkälleskolan Ekkälleskolan 2017-30-07
Lärare till Linköpings Kulturskola Kulturskolan 2017-04-08
Musiklärare år 4-9 till Ljungsbroskolan Ljungsbroskolan 2017-28-07
Lärare årskurs 4 till Vreta klosters skola Vreta Klosters skola 2017-26-07
Lärare årskurs 1-7 i SVA och engelska till Anders Ljungstedts gymnasium Anders Ljungstedts gymnasium 2017-06-08
Förstelärare med inriktning matematik/programmering till Didaktikcenter Enhet för metodstöd 2017-06-08
Lärarassistent till Hagbyskolan Hagbyskolan 2017-06-08
IKT- samordnare för Västra skolområdet Västra skolområdet 2017-15-08
Lärare åk 1-3 till Ånestadsskolan Ånestadsskolan 2017-28-07
Förskollärare Ryd Förskola 2017-06-08
Elevassistent till Ekängens skola och fritidshem Ekängs-/Bärstadskolan 2017-31-07
Förste förskollärare Ryd Förskola 2017-06-08
Lärare till Askeby skola, arbetslag 4-6 Bankekind/Askeby Skolor 2017-01-08
Lärare år 6 till Himnaskolan Himnaskolan 2017-06-08
Förskollärare till Kakburken i Ryd Ryd Förskola 2017-06-08
Resurspedagog till elever i åk 7-9 Ånestadsskolan 2017-28-07
Lärare i SVA och annat ämne till Språkintroduktion på Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-30-07
Träslöjdslärare till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-30-07
Lärare åk 2 till Rosendalsskolan Rosendalsskolan 2017-30-07
Modersmålslärare i arabiska till Rosendalsskolan Rosendalsskolan 2017-30-07
Speciallärare till Anders Ljungstedts Gymnasium Anders Ljungstedts gymnasium 2017-06-08
Fritidspedagog till Ekdungeskolan Ekungeskolan/Tallbodaskolan 2017-06-08
Förskollärare till förskoleklass på Rosendalsskolan Rosendalsskolan 2017-06-08
Lärare i bild och engelska på Ljungsbro skola Ljungsbroskolan 2017-01-08
Specialpedagog till Anders Ljungstedts Gymnasium Anders Ljungstedts gymnasium 2017-06-08
Förstelärare med inriktning mot Ma/NO till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-06-08
Yrkeslärare i fastighet, anläggning och byggnation på gymnasiesärskolan Anders Ljungstedts gymnasium 2017-06-08
Specialpedagog till konsultativt stöd Avdelningen för övergripande myndighetsutövning 2017-06-08
Lärare år 4 till Himnaskolan Himnaskolan 2017-06-08
Fritidspedagog/fritidsledare till Fritidsklubben på Bäckskolan Bäckskolan 2017-17-08
Idrottslärare till Vidingsjöskolan/Lärare i fritidshem Vidingsjö 2017-31-07
Lärare i MA/NO/TK årskurs 7-9 till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-06-08
Förskollärare till förskoleklass och fritids Vidingsjö skola 2017-06-08
Förste förskollärare till Hjulsbro/Fredriksbergs förskolor Hjulsbro/Ånestad 2017-06-08
Lärare i svenska och engelska åk 7-9 till Berzeliusskolan Grundskola Berzeliusskolan 2017-30-07
Lärare år 1-3 till Tornhagsskolan Tornhagsskolan F-åk 5 2017-11-08
2 lärare till grundsärskolan Blästadskolan Särskola Hagby Ryd Björnkärr Ekholmen Blästad Slestad Tornhagen 2017-31-07
Lärare till grundsärskolans träningsinriktning på Blästadskolan Särskola Hagby Ryd Björnkärr Ekholmen Blästad Slestad Tornhagen 2017-31-07
Lärare till grundsärskolans träningsinriktning Vallastadens särskola 2017-31-07
Speciallärare årskurs 4-6 med inriktning MA/NO till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-01-08
Förskollärare till Luftvärnsgatans förskola Förskolor Ekkällan 2017-06-08
Klasslärare i årskurs 5 till Björnkärrsskolan Björnkärrsskolan F-åk 6 2017-11-08
Fritidspedagog till Tanneforsskolan Tannefors 2017-30-07
Förstelärare i åk 1-3 till Malmslättsskolan Kärna Malmslättsskolan - Kärna F-6 2017-06-08
Förskollärare till förskolorna Stiglötsgatan/Storgården Skäggetorp Förskola 2017-30-07
Förskollärare till förskolan Skattegården 72A Skäggetorp Förskola 2017-11-08
Förskollärare Pedagogista till nybyggd förskola Skäggetorp Förskola 2017-06-08
Lärare år 1-3 till Hagbyskolan Hagbyskolan 2017-06-08
Lärare F-3 till Tanneforsskolan Tannefors 2017-03-08
Förstelärare/utvecklingslärare/speciallärare Ekungeskolan/Tallbodaskolan 2017-27-07
Studie- och yrkesvägledare till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-06-08
Förskollärare i förskoleklass till Änggårdsskolan Änggårdsskolan 2017-07-08
Änggårdsskolan söker lärare år 4-6 Änggårdsskolan 2017-07-08