Pedagogiskt arbete

Tycker du att barn och ungas lärande är det roligaste och viktigaste som finns så passar du kanske som barnskötare, förskollärare eller lärare i grund- eller gymnasieskolan. Det finns också möjlighet att arbeta med vuxnas lärande och med nyanlända som vill lära sig svenska genom SFI, svenska för invandrare. I Linköpings kommun finns de flesta pedagogiska jobben inom Utbildningsförvaltningen. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Pedagogiskt arbete:

Fritidspedagog till Harvestadsskolan Harvestadsskolan 2017-10-05
Förstelärare i fritidshem Harvestadsskolan Harvestadsskolan 2017-10-05
Förskollärare till Fogdegatan 60B Skäggetorp Förskola 2017-21-05
Speciallärare till Ekholmsskolan Ekholmsskolan 2017-09-05
Lärare år 1 till Himnaskolan Himnaskolan 2017-09-05
Studie- och yrkesvägledare åk 7-9 till Berzeliusskolan Grundskola Berzeliusskolan 2017-14-05
Arbetslagsledare till nya förskolan på Harvestadsskolan Harvestad förskola 2017-09-05
Förskollärare till förskoleklass på Nya Rydsskolan Nya Rydskolan F-9 2017-09-05
Fritidspedagog till Nya Rydsskolan Nya Rydskolan F-9 2017-09-05
Lärare åk 6-9 i hemkunskap till Ånestadsskolan Ånestadsskolan 2017-09-05
Processtödjare till Skäggetorp Skäggetorp Förskola 2017-09-05
Lärare åk 7-9 i matematik och NO-ämnen till Ånestadsskolan Ånestadsskolan 2017-09-05
Studentmedarbetare - Stödja SFI undervisningen Birgittaskolans gymnasium och Vuxenutbildning 2017-28-04
Lärare i Trä och Metall slöjd till Brunnbyskolan Brunnbyskolan 2017-14-05
Grundskollärare till gymnasiesärskola på Anders Ljungstedts gymnasium Anders Ljungstedts gymnasium 2017-09-05
Lärare i Musik till Vreta kloster skola Vreta Klosters skola 2017-08-05
Förskollärare till Tallboda förskolor Tallboda Förskola 2017-08-05
Förskollärare till nya förskolan Harvestadsskolan Harvestad förskola 2017-08-05
Lärare åk 4-6 i EN/SO kombinerat med speciallärare T1-skolorna F-åk 6 2017-05-05
Förstelärare år 4-6 med särskilt uppdrag till Malmslättskolan Kärna Malmslättsskolan - Kärna F-6 2017-08-05
Lärare till Berzeliusskolans gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan Berzelius 2017-08-05
Lärare år 4-6 till Brunnbyskolan Brunnbyskolan 2017-30-04
SFI-lärare till Birgittaskolans vuxenutbildning Birgittaskolans gymnasium och Vuxenutbildning 2017-07-05
Lärare i musik för musikprofilutbildning till Katedralskolan Katedralskolan 2017-07-05
Språklärare i spanska/engelska Tornhagsskolan Åk 6-9 2017-12-05
Lärare Trä- och metallslöjd Tornhagsskolan Åk 6-9 2017-12-05
Speciallärare till Tornhagsskolan Tornhagsskolan Åk 6-9 2017-12-05
Musiklärare på Kvinnebyskolan Kvinnebyskolan 2017-02-05
Fritidspedagoger till T1-skolorna T1-skolorna F-åk 6 2017-04-05
Lärare åk 1-3 till Bäckskolan Bäckskolan 2017-05-05
Lärare i fritidshem Hjulsbroskolan 2017-12-05
Lärare åk 2 - 3 till Tornhagsskolan Tornhagsskolan F-åk 5 2017-03-05
Förstelärare med särskilt uppdrag i matematik till Linghemsskolan Linghemsskolan 2017-12-05
Förskollärare till förskolorna i Linghem Linghem/Gistad Förskola 2017-14-05
Förskollärare till Förskolan Islandet i Lambohov Änggårds förskolor 2017-03-05
Förskollärare till Ryd Förskola Ryd Förskola 2017-03-05
Speciallärare årskurs 4-6 med inriktning MA/NO till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-06-05
Klasslärare år 1-7 i MA/EN/SV till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-01-05
Lärare årskurs 7-9 i SV/EN till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-01-05
Lärare årskurs 7-9 spanska/engelska till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-01-05
Klasslärare årskurs 4-6 till Folkungaskolan Folkungaskolan 2017-01-05
Lärare mot fritidshem på Björnkärrsskolan Björnkärrsskolan F-åk 6 2017-05-05
Förskollärare till ny förskola Berga/Bäck/Vidingsjö 2017-27-04
Lärare årskurs 7-9 i SV, SVA och EN till Ånestadsskolan Ånestadsskolan 2017-27-04
Lärare i trä och metallslöjd i kombination med annat ämne Ånestadsskolan 2017-27-04
Gymnasielärare i SVA i kombination med annat ämne till Berzeliusskolan Gymnasieskolan Berzelius 2017-01-05
Förskollärare till Häggvägens förskola Hjulsbro/Ånestad 2017-26-04
Klasslärare åk 2 till Björnkärrsskolan Björnkärrsskolan F-åk 6 2017-27-04
Lärare år 4 till Vidingsjöskolan Vidingsjö skola 2017-26-04
Teaterlärare vid Linköpings Kulturskola Kulturskolan 2017-05-05
Trumpetlärare/brasslärare vid Linköpings Kulturskola Kulturskolan 2017-05-05
Fritidspedagog (deltid) till Vreta kloster skola Vreta Klosters skola 2017-26-04
Fritidspedagog till Vreta kloster skola Vreta Klosters skola 2017-26-04
Fritidspedagog till Tornhagsskolan Tornhagsskolan F-åk 5 2017-30-04
Förskollärare till Tornhagen / Vasa förskolor Tornhagen Förskola 2017-30-04
Förstelärare med särskilt uppdrag till Änggårdsskolan Änggårdsskolan 2017-30-04
Gymnasielärare i SVA, SV, EN, ITA och TY till Katedralskolan Katedralskolan 2017-26-04
Talpedagog till Nykil, Ulrika och Rappestad skolor Ulrika/Nykil/Rappestad 2017-30-04
Lärare i svenska och engelska åk 7-9 till Berzeliusskolan Grundskola Berzeliusskolan 2017-07-05
Arenaskolan söker lärare i MA/NO åk 7-9 Arenaskolan 2017-31-05
Lärare till Skeda/Slaka skola Skeda/Slaka skolor 2017-30-04
Lärare åk 7-9 i SV/MA med tränarutbildning i innebandy Arenaskolan 2017-15-05
Fritidspedagog/Förskollärare till Skeda/Slaka Skola Skeda/Slaka skolor 2017-30-04