Pedagogiskt arbete

Tycker du att barn och ungas lärande är det roligaste och viktigaste som finns så passar du kanske som barnskötare, förskollärare eller lärare i grund- eller gymnasieskolan. Det finns också möjlighet att arbeta med vuxnas lärande och med nyanlända som vill lära sig svenska genom SFI, svenska för invandrare. I Linköpings kommun finns de flesta pedagogiska jobben inom Utbildningsförvaltningen. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Pedagogiskt arbete:

Förstelärare i fritidshem till Skeda/Slaka skola Skeda/Slaka skolor 2017-03-10
Elevassistent till Berzeliusskolans gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan Berzelius 2017-05-10
Förskollärare till Berga förskolor Berga/Bäck/Vidingsjö 2017-11-10
Fritidspedagog till Brunnbyskolan Brunnbyskolan 2017-05-10
Trä- och metallslöjdslärare till Nykil och Rappestad skolor Ulrika/Nykil/Rappestad 2017-04-10
Trä- och metallslöjdslärare till Ulrika skola Ulrika/Nykil/Rappestad 2017-04-10
Fritidspedagog, Fredriksbergsskolan Fredriksbergsskolan 2017-01-10
Förskollärare till förskoleklass och fritids, Vidingsjö skola Vidingsjö skola 2017-03-10
Lärare Ma/No 4-6 till Kvinnebyskolan Kvinnebyskolan 2017-02-10
Lärare till resursskolan Stångå Sektion för resurs- och stödverksamhet 2017-02-10
Lärare i Matematik och Naturorienterande ämnen Ekholmsskolan 2017-24-09
Gymnasielärare i svenska som andraspråk och samhällsorienterande ämnen Gymnasieskolan Berzelius 2017-28-09
Träblåslärare vid Linköpings Kulturskola Kulturskolan 2017-06-10
Lärare i trä- och metallslöjd till Ekängens skolor Ekängs-/Bärstadskolan 2017-26-09
Lärarassistent till Ekkälleskolan Ekkälleskolan 2017-26-09
Lärare i idrott-, trä- och metallslöjd till Ekkälleskolan Ekkälleskolan 2017-26-09
Studie- och yrkesvägledare Särskolan Ryd, Ekholmen, Valla 7-9 2017-25-09
Speciallärare Särskolan Ryd, Ekholmen, Valla 7-9 2017-25-09
Förskollärare till förskolan Ekkällan Förskolor Ekkällan 2017-22-09
Förskollärare/barnskötare till förskolan Knektgatan 3 Förskolor Ekkällan 2017-22-09
Lärare Ma/Sv/En till Slestadsskolan Slestadsskolan 2017-22-09
Lärare åk 4-6 med behörighet att undervisa bild Slestadsskolan 2017-22-09
Elevassistent till Tornhagens förskola Tornhagen Förskola 2017-01-10
Resurs till Förskolor Ekängen Förskolor Ekängen 2017-21-09
Modersmålslärare till Sektionen för resurs- och stödverksamhet Sektion för resurs- och stödverksamhet 2017-21-09
Förskollärare till förskolan Kvarnfallet Lambohov Skeda, Slaka Förskola 2017-21-09
Studie- och yrkesvägledare till Anders Ljungstedts Gymnasium Anders Ljungstedts gymnasium 2017-24-09
Förskollärare till Tornhagsskolan Tornhagsskolan F-åk 5 2017-09-10
Lärare 4-6 till Malmslättsskolan Kärna Malmslättsskolan - Kärna F-6 2017-04-10
Förskollärare till Luftvärnsgatans förskola Förskolor Ekkällan 2017-29-09
Lärare år 1-3 till Tornhagsskolan Tornhagsskolan F-åk 5 2017-22-09