Socialt arbete

Du som vill jobba nära människor och hjälpa dem som har behov av stöd hittar ditt jobb inom Socialförvaltningen i Linköpings kommun. Här jobbar till exempel socionomer, kuratorer och psykologer med till exempel missbruksproblematik, familjeterapi och asylfrågor, bland annat. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Socialt arbete:

Resurs/barnskötare till Nygårdsvägen 15 och Fogdegatan 60 A Skäggetorp Förskola 2017-03-11
Bemanningspool daglig verksamhet 100 % Råd och Stöd 2017-03-11
Stödassistent till Sensum daglig verksamhet, vikariat Råd och Stöd 2017-03-11
Behandlingsassistent Gränslidens Träningsboende Råd och Stöd 2017-07-11
Socialsekreterare IFO Resursgruppen Resursgrupp 2017-31-10
LSS barn och ungdom söker 2 avlösare för nattarbete Sektion för resurs- och stödverksamhet 2017-23-10
Stödassistenter till Ullstämmavägen LSS funktionsstöd 2017-27-10
Barnskötare med kunskap om diabetes till Hjulsbro/Fredriksbergs förskolor Hjulsbro/Fredriksbergs förskolor 2017-26-10
Socialsekreterare IFO, uppföljning familjehemsplacerade barn SKOLFAM Uppföljning Familjehem 2017-25-10
Stödassistent till Rättaregatan 96, natt LSS funktionsstöd 2017-23-10
Barnskötare till nyöppnad förskola Brandliljegatan i Harvestad Harvestad förskola 2017-29-10
Personliga assistenter dag/natt i Ryd LSS funktionsstöd 2017-22-10
Personliga assistenter med körkort och tillgång till bil LSS funktionsstöd 2017-20-10
Barnskötare T1 Förskola 2017-20-10
Särskilt kvalificerade kontaktpersoner sökes för kommande updprag Råd och Stöd 2017-27-11
Timvikarier inom personlig assistans och gruppbostäder LSS funktionsstöd 2017-15-12