Socialt arbete

Du som vill jobba nära människor och hjälpa dem som har behov av stöd hittar ditt jobb inom Socialförvaltningen i Linköpings kommun. Här jobbar till exempel socionomer, kuratorer och psykologer med till exempel missbruksproblematik, familjeterapi och asylfrågor, bland annat. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Socialt arbete:

Barnskötare till pool-tjänst på förskolan Klockaregården Skäggetorp Förskola 2017-05-05
Socialsekreterare till Fältverksamheten inom Leanlink Råd & Stöd Råd och Stöd 2017-07-05
Stödpedagog till caféverksamhet inom daglig verksamhet Råd och Stöd 2017-04-05
Vårdare till gruppbostad Skäggetorp LSS funktionsstöd 2017-04-05
Fritidsledare med tränarutbildning inom fotboll till Arenaskolan Arenaskolan 2017-04-05
Barnskötare till Ryd Förskola Ryd Förskola 2017-03-05
Behandlingsassistenter till boende för ensamkommande ungdomar Råd och Stöd 2017-02-05
Barnskötare till ambulerande team i Skäggetorp Skäggetorp Förskola 2017-27-04
Planeringsavlösare/vikarie till Vimanshäll/Duvkullen förskolor Hjulsbro/Ånestad 2017-27-04
Vårdare till Härnegatans gruppbostad LSS funktionsstöd 2017-26-04
Socialsekreterare till Barn och ungdomsgrupp IFO avd 2 2017-25-04
Barnskötare till Brunnbyskolans Fritidshem Brunnbyskolan 2017-25-04
Socialsekreterare till IFO-mottagningen barn- och familj Barn och Ungdom gr 2 2017-23-04
Socialsekreterare till IHF Råd och Stöd 2017-23-04
Koordinator mot fritidsverksamhet till Adjunktens mottagningsenhet Sektion för resurs- och stödverksamhet 2017-30-04
Semestervikariat inom personlig assistans och gruppbostäder LSS funktionsstöd 2017-31-05
Skolkurator Arenaskolan Arenaskolan 2017-30-04
Semestervikarier till Råd & Stöd Råd och Stöd 2017-31-05