Socialt arbete

Du som vill jobba nära människor och hjälpa dem som har behov av stöd hittar ditt jobb inom Socialförvaltningen i Linköpings kommun. Här jobbar till exempel socionomer, kuratorer och psykologer med till exempel missbruksproblematik, familjeterapi och asylfrågor, bland annat. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Socialt arbete:

Biståndsbedömare äldreomsorg, avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Äldreomsorg 2017-30-07
Biståndsbedömare funktionshinderomsorg, avd för äldre och funktionsnedsatta Funktionsnedsättning/LSS 2017-30-07
Barnskötare till förskolor T1 T1 Förskola 2017-20-08
Barnskötare till förskolorna Skattegården 72A+B Skäggetorp Förskola 2017-13-08
Personliga assistenter! LSS funktionsstöd 2017-20-08
Stödassistent till Boställsgatan 17 LSS funktionsstöd 2017-03-08
Stödpedagog till gruppbostaden Tröskaregatan 87, Lambohov LSS funktionsstöd 2017-14-08
Gårdshuset Edhaga söker 1 stödassistent LSS funktionsstöd 2017-06-08
Barnskötare 50% till fritids på Slestadsskolan Slestadsskolan 2017-01-08
Barnskötare till Bestorp, vikariat Brokind/Sätra förskolor 2017-08-08
Barnskötare till Sågvägen i Bestorp Brokind/Sätra förskolor 2017-08-08
Stödassistenter till Edhaga Gård LSS funktionsstöd 2017-27-07
Fritidsledare Sektion för resurs- och stödverksamhet 2017-27-07
Stödassistent till Edhaga Gård LSS funktionsstöd 2017-01-08
Timvikarier inom personlig assistans och gruppbostäder LSS funktionsstöd 2017-15-12
Barnskötare till Ekängens skolor Ekängs-/Bärstadskolan 2017-31-07
2 Stödassistenter till Fanjunkaregatan 87 LSS funktionsstöd 2017-30-07
Personlig assistent till Vidingsjö LSS funktionsstöd 2017-31-07
Personlig assistent i Linghem LSS funktionsstöd 2017-31-07
Personlig assistent i nattpatrullen LSS funktionsstöd 2017-31-07
Kurator till Skeda/Slaka skola och T1-skolorna Skeda/Slaka skolor 2017-31-08
Mobilt stödteam till Råd & Stöd Råd och Stöd 2017-31-07
Stödassistent till Gruppbostaden Tröskaregatan LSS funktionsstöd 2017-30-07