Socialt arbete

Du som vill jobba nära människor och hjälpa dem som har behov av stöd hittar ditt jobb inom Socialförvaltningen i Linköpings kommun. Här jobbar till exempel socionomer, kuratorer och psykologer med till exempel missbruksproblematik, familjeterapi och asylfrågor, bland annat. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Socialt arbete:

Vårdare till Gruppbostaden Tröskaregatan LSS funktionsstöd 2016-10-10
Brottsförebyggande brobyggare till Brottsförebyggande gruppen Råd och Stöd 2016-24-10
Resurssakkunnig Funktionsnedsättning/LSS 2016-07-10
Fältsekreterare till Råd & Stöds uppsökande och förebyggandeverksamhet Råd och Stöd 2016-17-10
Vårdare till gruppbostaden Kvinnebyvägen 2 A1 LSS funktionsstöd 2016-29-09
Socialsekreterare till Familjerätten Familjerätt 2016-05-10
Timvikarier till socialpsykiatrin inom Råd & Stöd Råd och Stöd 2016-31-10
Barnskötare till nybyggd förskola i Ryd Ryd Förskola 2016-04-10
Vuxenpedagog Företagsplatser Råd & Stöd Råd och Stöd 2016-03-10
Barnskötare till T1´s förskolor T1 Förskola 2016-30-09
Vårdare till Boställsgatan 17 LSS funktionsstöd 2016-30-09
Vårdare till Fanjunkaregatan 87 LSS funktionsstöd 2016-30-09
Ungdomspedagog/Behandlingsassistent HVB för ensamkommande ungdomar Råd och Stöd 2016-10-10
Vårdare sökes till Boställsgatans gruppbostad LSS funktionsstöd 2016-28-09
Vårdare till Rättaregatans gruppbostad LSS funktionsstöd 2016-28-09
Barnskötare med köksuppgifter till förskolorna i Ljungsbro/Vreta kloster Ljungsbro Förskola Familjedaghem Öppen förskola 2016-26-09
Barnskötare till Hjulsbro, Ånestad, Duvkullen och Tallbacken förskolor Hjulsbro/Ånestad 2016-10-10
Barnskötare till Fredriksbergs förskolor Förskolor Fredriksberg 2016-09-10
Barnskötare till framtidens förskolor i Skäggetorp Skäggetorp Förskola 2016-16-10
Barnskötare till Ekholmen Förskolor Blästad 2016-15-10
Vårdare till LSS-boende för barn och ungdomar Sektion för resurs- och stödverksamhet 2016-12-10