Tekniskt arbete

Du som älskar teknik har stora möjligheter att hitta ett roligt jobb i Linköpings kommun. Till exempel kan du arbeta på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och samhällsbyggnadskontoret. Vi arbetar med gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Tekniskt arbete:

Förrättningslantmätare Kommunlantmäteriet 2017-10-10
Planarkitekt/projektledare till större stadsbyggnadsprojekt Teknik - och samhällsbyggnadskontoret 2017-27-09
GIS-ingenjör till Kommunlantmäteriet Kommunlantmäteriet 2017-01-10
Mark- och exploateringsingenjör 2017-30-09