Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekniskt arbete

Du som älskar teknik har stora möjligheter att hitta ett roligt jobb i Linköpings kommun. Till exempel kan du arbeta på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och samhällsbyggnadskontoret. Vi arbetar med gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Tekniskt arbete:

Det finns inga lediga jobb just nu inom detta område.