Tekniskt arbete

Du som älskar teknik har stora möjligheter att hitta ett roligt jobb i Linköpings kommun. Till exempel kan du arbeta på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och samhällsbyggnadskontoret. Vi arbetar med gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Läs mer här.


Lediga jobb just nu inom området Tekniskt arbete:

Planarkitekt/projektledare Teknik - och samhällsbyggnadskontoret 2017-20-10
Mark- och exploateringsingenjör 2017-25-10