Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Industimark i Köpetorp

Köpetorp med Linköping Aviation Park är i första hand avsett för flygrelaterade verksamheter. Här kan bland annat Linköpings General Aviation Center lokaliseras och utvecklas. Området är lätt att nå med bil via östra motorvägsavfarten. Delar av området kan eventuellt spåranslutas till stambanan eller en omlagd Tjust-/Stångådalsbana.

 

Tillgänglig byggklar mark

Återstående, ej bebyggda delar, är privatägda. Området kan utvidgas österut, på kommunägd mark. För åtgärder och ansvar, inom detta område, har kommunen bildat ett kommunalt exploateringsbolag, Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB (FlygMex).

Riktpris

För uppgifter kontakta det kommunala exploateringsbolaget FlygMex.

Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter

Fjärrvärmeanslutning krävs. Anslutnings- och anläggningsavgifter ska erläggas enligt gällande taxor.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 februari 2017