Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Industimark i Köpetorp

Köpetorp med Linköping Aviation Park är i första hand avsett för flygrelaterade verksamheter. Här kan bland annat Linköpings General Aviation Center lokaliseras och utvecklas. Området är lätt att nå med bil via östra motorvägsavfarten. Delar av området kan eventuellt spåranslutas till stambanan eller en omlagd Tjust-/Stångådalsbana.

 

Tillgänglig byggklar mark

Återstående, ej bebyggda delar, är privatägda. Området kan utvidgas österut, på kommunägd mark. För åtgärder och ansvar, inom detta område, har kommunen bildat ett kommunalt exploateringsbolag, Flygplatsområdets Mark och Exploatering i Linköping AB (FlygMex).

Riktpris

För uppgifter kontakta det kommunala exploateringsbolaget FlygMex.

Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter

Fjärrvärmeanslutning krävs. Anslutnings- och anläggningsavgifter ska erläggas enligt gällande taxor.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 februari 2017