Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Industrimark i Hackefors

Hackefors ligger mellan Åtvidabergsvägen och Stångådalsbanan. Avståndet till Linköpings centrum är cirka 7 km. I området finns företag företrädesvis inom tillverkningssektorn.

Företagarna driver en miljöprofil med kretsloppsanpassning av verksamheterna. Ett trettiotal företag är gruppcertifierade enligt ISO 14001. Delar av området kan förses med industrispårsanslutning men då krävs omfattande investeringar. Närmaste granne till området är SAAB AB.

Tillgänglig byggklar mark

I sydöstra delen av området är utbyggnad av infrastrukturen för 8,7 hektar industritomter (etapp 1) färdigställd. Byggnation och markförsäljning pågår. Hackefors industriområde kan i en framtid komma att växa ytterligare. Marken ägs av Linköpings kommun. Närmast finns möjlighet enligt antagen detaljplan för 7 hektar industrimark, etapp 2.

Riktpris

För riktpris exklusive anläggningsavgift, kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter

Fjärrvärmeanslutning krävs. Anslutnings- och anläggningsavgifter skall betalas enligt gällande taxor.

Lediga lokaler

Inom området kan det finnas lediga lokaler i befintliga byggnader. Det kommunala bolaget Nulink AB förmedlar gärna en kontakt till berörda fastighetsägare.

Kommunens planer i området

Vissa miljöförbättrande åtgärder planeras på allmän platsmark.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 mars 2017