Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Industrimark i Kallerstad/Mörtlösa

Kallerstad/Mörtlösa är med sin närhet till E4 ett av Linköpings mest attraktiva lägen. Området utgör en av stadens "framsidor". I första hand avses det användas för extern handel (exkl livsmedel) och kontor.

Stora krav på arkitektonisk och exteriör utformning kommer att ställas. Mörtlösa är alternativet för de företag som kräver goda skyltlägen, nära anslutning till motorvägen och samtidigt har viljan att uppföra byggnation som är lite utöver det vanliga.

Detaljplaner finns om totalt 21 hektar kvarters markyta med möjlighet till 80 000 m² lokalyta. Infrastrukturen är utbyggd.

I dag finns NetOnNet och K-Rauta lokaliserat på området. Samtidigt studeras vad andra delar av Mörtlösa har för användningsmöjligheter med hänsyn till lertäkten och behov av trafiksystem. Parallellt pågår dialog om att möjliggöra en utbyggnad av Ullevileden från Mörtlösarondellen till Tornby.

Tillgänglig byggklar mark

Dialog och försäljning av markområde pågår.gg

Riktpris

För riktpris exklusive anläggningsavgift, kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter

Inom området kan fjärrvärme erbjudas. Anläggnings och anslutningsavgifter skall betalas enligt gällande prislistor. Eventuellt kan det bli aktuellt med förhöjd avgift för vatten och avlopp.

Kommunens planer i området

För närvarande pågår utredning om placering av nya verksamhetsområden i förhållande till bland annat sträckning av ny/förlängd Ulleviled och anpassning till lertäkten i området. I översiktsplanen för staden kan man läsa mer om ambitionerna kring en Ulleviled. Detaljplanearbetet för Ullevileden har påbörjats.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 februari 2017