Industrimark i Mjärdevi/Kåparp

Universitetsvägen skiljer Mjärdevi Science Park från Linköpings universitetsområde. Mjärdevi Science Park är idag en av Sveriges största teknikparker. Området omfattar cirka 66 hektar. Jägarvallen och Kåparp är områden för i första hand småindustri.

Tillgänglig byggklar mark

Inom Mjärdevi finns cirka 11 hektar disponibel byggklar mark. Inom Jägarvallen finns cirka 3 hektar byggklar mark till salu. Dessutom finns cirka 11 hektar industrimark planlagd för småindustri sydost om Kåparpsrondellen. Infrastrukturen är ännu inte utbyggd i det området. Marken ägs av Linköpings kommun.

Riktpris

Priserna är differentierade inom området och är beroende av bland annat byggrätt räknad i m² bruttoarea. För uppgift kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter

Fjärrvärmeanslutning krävs. Anslutnings- och anläggningsavgifter ska betalas enligt gällande prislistor. Fjärrkyla finns.

Övrigt av intresse

Det kommunala bolaget Mjärdevi Science Park AB verkar inom området för att utveckla och marknadsföra området.

Kontaktperson Märdevi Sciens Park AB

Sten Gunnar Johansson, Teknikringen 10, 583 30 Linköping, 013-20 64 15, e-post: sg.johansson@mjardevi.se.

Grönt och attraktivt område

Kommunen och fastighetsägarna har i Mjärdevi  tillsammans satsat stora resurser på att skapa ett grönt och attraktivt område. I området finns nu ett parkområde bestående av promenadvägar längs ett vattenstråk med dammar samt en "rekreationspark" med motionsslingor, tennisbanor och bouleplan. Mjärdevi gränsar också till en 18-håls golfbana. Ett kommunalt miljöprogram styr hur den yttre miljön inom Mjärdevi utformas.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 februari 2017